openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: OfertaOpenlaw
tu byłem: OfertaOpenlaw
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2008-06-29 19:35:36 by WojciechLisiewicz

Additions:
- systemy zarządzania wiedzą, czyli knowledge management,

Deletions:
- systemy knowledge management,Edited on 2008-06-25 15:10:26 by WojciechLisiewicz

Additions:
- dedykowane systemy zarządzania przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi (nowe: OpenlawSOAP),

Deletions:
- dedykowane systemy zarządzania przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi,Edited on 2008-05-04 16:56:24 by WojciechLisiewicz

Additions:
CategoryFirma

Deletions:
CategoryOFirmieEdited on 2007-10-29 21:07:58 by WojciechLisiewicz [dodanie do kategorii]

Additions:

CategoryOFirmie
Edited on 2007-10-29 20:53:26 by WojciechLisiewicz

Additions:
prezentacja usług oferowanych przez openlaw.pl klientom


Deletions:

prezentacja usług oferowanych przez openlaw.pl klientom

Oldest known version of this page was edited on 2007-10-28 14:59:27 by WojciechLisiewicz []
Page view:

Oferta openlaw.pl

prezentacja usług oferowanych przez openlaw.pl klientom


Oferta openlaw.pl to systemy informacyjne, serwisy internetowe i inne usługi dla prawników oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawniczą. openlaw.pl to jednocześnie nowe technologie informatyczne w służbie prawnika. Projekty openlaw.pl to również krok w stronę lepszego prawa w naszym kraju - czy to przez aktualną, wysokiej jakości literaturę prawniczą (KomOn) czy też przez nowe metody nauczania w związku z którymi publikujemy materiały dla studentów prawa.

Produkty:
  • dedykowane systemy zarządzania przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi,
  • systemy knowledge management,
  • doradztwo technologiczne dla firm prawniczych.
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0730 sekund