openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: OpiniePrawneZZakresuPrawaObcego
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Opinie prawne z zakresu prawa obcego


Na podstawie art. 1143 § 3 KPC
art. 1143 KPC
§ 1. Sąd z urzędu ustala i stosuje właściwe prawo obce. Sąd może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu tego prawa oraz o wyjaśnienie obcej praktyki sądowej.
§ 2. Sąd może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości również o udzielenie informacji co do istnienia wzajemności w stosunkach z państwem obcym.
§ 3. Celem ustalenia treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności sąd może zastosować także inne środki, w tym zasięgnąć opinii biegłych.
sąd może powołać biegłego celem ustalenia treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności.

Do tej pory sporządzaliśmy jako biegli sądowi (ad hoc) opinie prawne z zakresu prawa niemieckiego dla polskich sądów. Dotyczyły one:
  • prawa spadkowego (wspólnie z dr. Marcinem Margońskim)
  • prawa zobowiązań (gwarancja bankowa, zasada walutowości w prawie niemieckim, ogólne warunki umów w obrocie profesjonalnym, VOB w praktyce niemieckiej),
  • prawa rzeczowego (zasada superficies solo cedit w BGB, sprzedaż rzeczy przyszłej) oraz
  • prawa spółek (zasady reprezentacji w spółce GmbH, prowadzenie niemieckiego rejestru handlowego (Handelsregister)).

Kontakt:
e-mail: M.Krzymuski (małpa) openlaw.pl
tel.+48 606 629 983


CategoryOpiniePrawneZZakresuPrawaObcego CategoryKlient
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0236 sekund