openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PiaseckiKPCKomentarzTom1
tu byłem: PiaseckiKPCKomentarzTom1
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Piasecki, KPC. Komentarz. Tom 1


redakcja: Kazimierz Piasecki
autorzy: b.d.
tytuł: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-505. Tom I
wydawnictwo: C. H. Beck
numer wydania: 4
rok wydania: 2006
miejsce wydania: Warszawa
ISBN: 8373876367

Informacja wydawcy:
Kodeks zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych odnoszących się m.in. do: pełnomocnictwa procesowego, zastępstwa stron przed Sądem Najwyższym, kosztów procesu, skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także instytucji mediacji, która stanowi alternatywny - do sądowego postępowania cywilnego - sposób rozstrzygania spraw cywilnych. Komentarz uwzględnia ponadto zmiany dotyczące utworzenia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, powołanej do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów majątkowych Skarbu Państwa, a także nowe przepisy o zaświadczeniu europejskiego tytułu egzekucyjnego. Dzieło zostało również wzbogacone, w porównaniu do poprzedniego wydania, o nowe orzecznictwo i poglądy doktryny.


CategoryPostepowanieCywilneLiteratura CategoryMonografieKomentarze CategoryLiteraturaPortalu
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0102 sekund