openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PolskieUstawyLiteratura
tu byłem: PolskieUstawyLiteratura
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2008-12-11 12:59:23 by WojciechLisiewicz

Additions:

Literatura do przepisów

Artykuły, informacje i inne materiały nt. wybranego przepisu w bazie polskieustawy.com.
 

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić pusteDeletions:

Literatura do przepisu

 

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste

Edited on 2008-12-11 12:58:09 by WojciechLisiewicz

Additions:

Literatura do przepisu

Edited on 2008-12-11 12:57:30 by WojciechLisiewicz

Additions:
 

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić pusteDeletions:

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste

Edited on 2008-11-22 19:50:28 by WojciechLisiewicz

Additions:

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić pusteDeletions:

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste

Edited on 2008-11-22 16:45:56 by WojciechLisiewicz

Additions:

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste
Deletions:

Literatura do przepisów w serwisie polskieustawy.comInformacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste

Edited on 2008-11-22 16:23:10 by WojciechLisiewicz

Additions:
Przepisy opublikowane w serwisie polskieustawy.com są wykorzystywane również w bazie wiedzy openlaw.pl. Dzięki temu użytkownicy korzystający z tekstu przepisu mogą automatycznie korzystać z artykułów i innych źródeł openlaw.pl na temat interesującego ich przepisu.

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić pusteDeletions:
Przepisy opublikowane w serwisie polskieustawy.com są wykorzystywane również w bazie wiedzy openlaw.pl. Dzięki temu użytkownicy korzystający z tekstów przepisów są automatycznie informowani o istnieniu

Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste

Oldest known version of this page was edited on 2008-11-22 16:20:14 by WojciechLisiewicz []
Page view:

Literatura do przepisów w serwisie polskieustawy.com


Przepisy opublikowane w serwisie polskieustawy.com są wykorzystywane również w bazie wiedzy openlaw.pl. Dzięki temu użytkownicy korzystający z tekstów przepisów są automatycznie informowani o istnieniu


Informacja i wiedza prawna wiążą się z reguły z zapisami w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego jednym z podstawowych źródeł, którymi posługuje się prawnik, jest komentarz prawniczy. Dzięki komentarzom lektura ustawy lub innego aktu prawnego może zostać uzupełniona informacjami o interpretacji szczególnie istotnych zapisów, powiązaniach z innymi normami itd.

Nasz portal daje natomiast jeszcze więcej, niż komentarz: przy pomocy systemu openlaw.pl możliwa jest identyfikacja wszystkich artykułów w bazie, które w którymkolwiek miejscu odnoszą się do danego przepisu! W ten sposób dajemy naszym użytkownikom do ręki narzędzie funkcjonujące w znany im, tradycyjny sposób zgodnie z porządkiem literatury prawniczej. Narzędzie to jest jednak wzbogacone o aktualność i wszechstronność portalu openlaw.pl - nie tylko artykuły tematyczne ale i wszystkie inne wskazania na literaturę prawniczą online czy drukowaną mogą być odnalezione w kontekście danego przepisu.

Zapraszamy!

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0225 sekund