openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PrEnergNPE
tu byłem: PrEnergNPE
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Nielegalny pobór energii

regulacja w prawie energetycznym

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo energetyczne (Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997, Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami) poświęca sporo uwagi zjawisku NPE przewidując specjalne opłaty w art. 57 oraz w rozporządzeniach wykonawczych i wskazując na możliwość regulowania tej kwestii w taryfach dla energii przez przedsiębiorstwa. Również w projekcie nowego prawa energetycznego z października 2012 roku (projekt dostępny na stronie cire.pl) nielegalny pobór energii został uregulowany (por. art. 46 oraz w art. 49 projektu). Również w przyszłości będą zatem przewidziane odpowiednie uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego wobec osób dokonujących nielegalnego poboru.


CategoryNPE
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0255 sekund