openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PrawoPodmiotowe
tu byłem: PrawoPodmiotowe
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Prawo podmiotowe

w ujęciu cywilnprawnym

A. Pojęcie prawa podmiotowego
Prawem podmiotowym jest wynikająca ze stosunku prawnego sfera możności postępowania w określony sposób, przyznana przez normę prawną w celu realizacji lub ochrony interesów podmiotu prawnego i przez normę prawną zabezpieczona (M. Pyziak-Szafnicka w: SystemPrawaPrywatnegoTom1, 2012, s. 804; WolterIgnatowiczStefaniukPC, 2001, str. 128 - 129).
W prawie publicznym mówi się o publicznym prawie podmiotowym.

B. Postaci praw podmiotowych
Typowymi postaciami praw podmiotowych są:
  1. prawa podmiotowe bezwzględne
  2. roszczenia,
  3. prawa kształtujące (WolterIgnatowiczStefaniukPC, wyd. 2, str. 132).

C. Rodzaje praw podmiotowych
Pod względem rodzajów prawa podmiotowe można uporządkować w:
  1. prawa bezwzględne i prawa względne,
  2. prawa majątkowe i prawa niemajątkowe,
  3. prawa zbywalne i prawa niezbywalne,
  4. prawa dziedziczne i prawa niedziedziczne,
  5. prawa związane i prawa samodzielne,
  6. prawa akcesoryjne (niesamoistne) i prawa samoistne (WolterIgnatowiczStefaniukPC, wyd. 2, str. 136 - 142).

D. Typy praw podmiotowych
Typami praw podmiotowych są ich grupy wyznaczone wg abstrakcyjnie ustalonej przez ustawę treści, które mogą przysługiwać podmiotom prawa w ramach konkretnych stosunków prawnych (WolterIgnatowiczStefaniukPC, wyd. 2, str. 142).


E. Nabycie praw podmiotowych
Prawa podmiotowe nabywa się:

CategoryLeksykonP CategoryCzescOgolna CategoryTeoriaPrawa
 

do strony napisano jeden komentarz. [pokaż komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1324 sekund