openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: PrawoWlasciweDlaPotwierdzeniaCzynnosciPrawnejKulejacej
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 europejskie prawo koliz...
  Miedzynarodowe Postepo...
  Prawo Prywatne Miedzyn...
  Prawo Prywatne Miedzyn...
  Prawo Prywatne Miedzyn...
  Dabrowska M U67
  Nabycie Rzeczy Ruchome...
  Odpowiedzialnosc Cywil...
  Odpowiedzialnosc Cywil...
  Odpowiedzialnosc Cywil...
  Prawo Prywatne Miedzyn...
  Prawo Wlasciwe Dla Pot...
  Prawo Wlasciwe Dla Pot...
  Transgraniczne Nabywan...
  Zasiedzenie Ruchomosci
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Prawo właściwe dla potwierdzenia czynności prawnej kulejącej


A. Uwagi wprowadzające
Problem pojawił się na kanwie następującego stanu faktycznego: A zawarł z B w Niemczech umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Lipsku za cenę wyrażoną w euro. Nieruchomość jest własnością rodziców A. A zawierając umowę sprzedaży działał bez formalnego umocowania swoich rodziców, którzy akurat przebywali w Polsce. Wcześniej jednak prosili go ustnie o zajęcie się zbyciem nieruchomości. Na skutek choroby mama A nie może przyjechać do Niemiec i stawić się przed niemieckim notariuszem w celu samodzielnego złożenia oświadczenia. Ponadto przebywa w szpitalu na leczeniu. Konieczne jest zatem dokonanie czynności potwierdzenia umowy sprzedaży w szpitalu w Polsce.
Pytanie: jakiemu prawu podlega zatem forma i treść czynności potwierdzenia czynności prawnej kulejącej?

B. Prawo właściwe dla formy potwierdzenia


C. Prawo właściwe dla treści czynności prawnejCategoryPrawoPrywatneMiedzynarodowe CategoryProjektyPublikacjiMK
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0328 sekund