openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: PrzyrzeczenieAdministracyjne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Przyrzeczenie administracyjne


Panuje przekonanie, że przyrzeczenie nie jest decyzją administracyjną. Uznaje się natomiast, że elementem składowym przyrzeczenia jest oświadczenie woli. Treścią przyrzeczenia jest wyraźny zamiar organu, określający sposób i treść załatwienia w przyszłości konkretnej sprawy, oznaczonej imiennie osoby, wobec której organ administracji zamiar ten ujawnia.


(w prawie niemieckim: öffentlich-rechtliche Zusage albo - gdy dotyczy wydania aktu administracyjnego - Zusicherung (§ 38 Abs. 1 S. 1 VwVfG)).

CategoryLeksykonP CategoryPrawoAdministracyjne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0147 sekund