openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Regulamin
tu byłem: Regulamin
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2008-03-16 18:09:51 by MarcinKrzymuski

Additions:
warunki korzystania z serwisów internetowych openlaw.pl


Deletions:
warunki korzystania z serwisów internetowych openlaw.pl
Edited on 2008-03-16 11:57:40 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryUzytkownikEdited on 2008-02-11 22:22:37 by MarcinKrzymuski

Additions:
(1) Wszystkie Utwory zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WIKI i udostępniane zgodnie z wolą Autorów w oparciu o licencję openlaw.pl. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję openlaw.pl. (3) Wszyscy Użytkownicy zamieszczający treści na stronach Portalu akceptują, iż od chwili ich zamieszczenia treści te są nieodwołalnie objęte licencją openlaw.pl.
(6) W przypadku zamieszczenia Utworu pochodzącego z wolnego źródła (ust. 4 tiret drugie in fine) konieczne jest dodanie informacji o prawach autorskich i, jeśli jest to Utwór dostępny w sieci, dołączenie do niego linku zwrotnego.
(8) Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści na stronach Portal nie powoduje powstania między Użytkownikiem a firmą openlaw.pl sp. z o.o. żadnego stosunku zobowiązaniowego, w szczególności nie rodzi roszczeń o wynagrodzenie. Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest jednak związana licencją openlaw.pl w takim samym stopniu, jak każdy inny podmiot korzystający z opublikowanych w oparciu o ww. licencję Utworów.
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do usuwania wszelkich treści zamieszczonych w Portalu naruszających prawo.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielania organom ścigania lub osobom trzecim, których prawa naruszono, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu praw i roszczeń wynikających z naruszenia prawa przez publikację w Portalu treści niezgodnych z prawem.
(1) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowości treści czy poglądów zamieszczonych na stronach Portalu. Tym samym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za błędy czy jakiekolwiek inne nieprawdziwe lub niezupełne informacje. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zweryfikowanie prezentowanych na łamach Portalu informacji.
(2) W szczególności firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji opublikowanych na stronach Portalu.
(1) Rejestracja w portalu openlaw.pl oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rejestracji oraz umożliwienia korzystania z Portalu.
(2) Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.


Deletions:
(1) Wszystkie treści zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WIKI i udostępniane zgodnie z wolą autorów w oparciu o licencję openlaw.pl. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję openlaw.pl.
(3) Wszyscy Użytkownicy zamieszczający treści na stronach Portalu akceptują, iż treści te są nieodwracalnie objęte licencją openlaw.pl.
(6) W przypadku zamieszczenia Utworu pochodzącego z wolnego źródła (ust. 4 in fine) konieczne jest dodanie informacji o prawach autorskich i, jeśli jest to Utwór dostępny w sieci, dołączenie do niego linku zwrotnego.
(8) Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści na stronach Portal nie powoduje powstania między Użytkownikiem a firmą openlaw.pl sp. z o.o. żadnego stosunku zobowiązaniowego, w szczególności nie rodzi roszczeń o wynagrodzenie. Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest jednak związana licencją openlaw.pl w takim samym stopniu, jak każdy inny podmiot korzystający z opublikowanych w oparciu o ww. licencję Utworów.
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do usuwania wszelkich treści zamieszczonych w Portalu naruszających prawo.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielania organom ścigania lub osobom trzecim, których prawa naruszono, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu praw i roszczeń wynikających z naruszenia prawa przez publikację w Portalu treści niezgodnych z prawem.
(1) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowości treści czy poglądów zamieszczonych na stronach Portalu. Tym samym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za błędy czy jakiekolwiek inne nieprawdziwe lub niezupełne informacje. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zweryfikowanie prezentowanych na łamach Portalu informacji.
(2) W szczególności firma openlaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji opublikowanych na stronach Portalu.
(1) Rejestracja w portalu openlaw.pl oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rejestracji oraz umożliwienia korzystania z Portalu.
(2) Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.
Edited on 2008-02-11 07:04:54 by MarcinKrzymuski [zmiany w pkt 7]

Additions:
(1) Rejestracja w portalu openlaw.pl oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rejestracji oraz umożliwienia korzystania z Portalu.
(2) Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.


Deletions:
(1) Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
Edited on 2008-02-10 12:59:21 by WojciechLisiewicz

Additions:

8. Uwagi końcoweDeletions:

8. Zmiany regulaminu

Edited on 2008-02-10 12:58:54 by WojciechLisiewicz [finalizacja]

Additions:
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod następującymi adresami: (3) Wszystkie regulacje zawarte w niniejszym regulaminie obejmują swym zakresem obowiązywania wszelkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępną pod wszystkimi z wymienionych powyżej adresów internetowych (URI).
(1) Wszystkie treści zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WIKI i udostępniane zgodnie z wolą autorów w oparciu o licencję openlaw.pl. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję openlaw.pl.
(2) Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz Autorów.
(3) Licencja openlaw.pl nie narusza gwarantowanych przez prawo autorskie uprawnień (np. co do cytatu).
(8) Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści na stronach Portal nie powoduje powstania między Użytkownikiem a firmą openlaw.pl sp. z o.o. żadnego stosunku zobowiązaniowego, w szczególności nie rodzi roszczeń o wynagrodzenie. Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest jednak związana licencją openlaw.pl w takim samym stopniu, jak każdy inny podmiot korzystający z opublikowanych w oparciu o ww. licencję Utworów.
(1) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowości treści czy poglądów zamieszczonych na stronach Portalu. Tym samym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za błędy czy jakiekolwiek inne nieprawdziwe lub niezupełne informacje. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zweryfikowanie prezentowanych na łamach Portalu informacji.
(2) W szczególności firma openlaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji opublikowanych na stronach Portalu.

7. Ochrona danych osobowych

(1) Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

8. Zmiany regulaminu

(1) Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin i obowiązują z dniem opublikowania.
(2) W wypadku, gdy dana klauzula Regulaminu jest nieważna pozostała treść Regulaminu pozostaje w mocy.

Regulamin i licencja openlaw.pl zostały opracowane w oparciu o następujące źródła:


Deletions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod następującymi adresami:
Wszystkie regulacje zawarte w niniejszym regulaminie obejmują swym zakresem obowiązywania wszelkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępną pod wszystkimi z wymienionych powyżej adresów internetowych (URI).
(2) Wszystkie treści zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WIKI i udostępniane zgodnie z wolą autorów w oparciu o licencję openlaw.pl. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję openlaw.pl.
(3) Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz Autorów.
(4) Licencja openlaw.pl nie narusza gwarantowanych przez prawo autorskie uprawnień (np. co do cytatu).
= żadnej odpowiedzialności

III. Udział w tworzeniu zasobów

IV. Włączanie Utworów do zasobów Portalu oraz korzystanie z Utworów zamieszczonych na Portalu

Publikowanie Utworów na Portalu oraz korzystanie z opublikowanych na nim Utworów odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Licencji openlaw.pl.

V. Wyłączenie odpowiedzialności openlaw.pl

VI. Ochrona danych osobowych

Czynności do uregulowania:
 • korzystanie z zasobów
  • = licencja (np. kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie z podaniem licencji; licencja = załącznik do regulaminu)
  • ograniczenie odpowiedzialności openlaw.pl
 • tworzenie zasobów
  • uznanie, że wszelkie teksty przechodzą w "public domain" na zasadach zgodnych z licencją (patrz załącznik wyżej)
  • openlaw.pl (= Organizator) nie jest dłużny żadnego wynagrodzenia;
  • autorowi pozostają wszelkie prawa autorskie niezbywalne w zakresie, na jaki pozwala podane przez niego nazwisko;
Elementy, które powinniśmy przejąć:
Edited on 2008-02-10 12:26:54 by WojciechLisiewicz

Additions:

Regulamin portaluDeletions:

regulamin portalu

Edited on 2008-02-10 11:31:14 by WojciechLisiewicz

Additions:

1. Przedmiot regulaminu

Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod następującymi adresami:

2. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie

 1. Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 Regulaminu,
 2. Regulamin - regulamin portalu openlaw.pl,
 3. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu prawniczego openlaw.pl,
 4. Użytkownik - każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z zasobów i funkcjonalności Portalu, zarówno taka, która dokonała rejestracji w Portalu jak i niezarejestrowana.

3. Korzystanie z treści Portalu

(1) Każdy Użytkownik odwiedzający Portal akceptuje Regulamin.
(2) Wszystkie treści zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WIKI i udostępniane zgodnie z wolą autorów w oparciu o licencję openlaw.pl. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję openlaw.pl.
(3) Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz Autorów.
(4) Licencja openlaw.pl nie narusza gwarantowanych przez prawo autorskie uprawnień (np. co do cytatu).

4. Wprowadzanie informacji do Portalu

(1) Każdy Użytkownik może zostać Autorem po zarejestrowaniu się w Portalu.
(2) Użytkownicy nie posiadający rejestracji mogą zamieszczać komentarze do poszczególnych stron Portalu.
(3) Wszyscy Użytkownicy zamieszczający treści na stronach Portalu akceptują, iż treści te są nieodwracalnie objęte licencją openlaw.pl.
(4) Użytkownik nie ma prawa zamieszczać Utworów, które
 • nie są jego autorstwa (nie zostały przez niego stworzone),
 • nie pochodzą ze źródła, które zezwala na objęcie Utworu licencją openlaw.pl, np. jest to Utwór będący dobrem publicznym ("public domain") lub jest sam objęty licencją openlaw.pl, GNU FDL lub inną zgodną z licencją openlaw.pl (wolne źródło).
Zabrania się zamieszczania w Portalu treści, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich.
(5) Użytkownik zachowuje wszelkie prawa co do Utworu, którego jest Autorem. Ma on prawo opublikować Utwór gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie może już cofnąć licencji udzielonej openlaw.pl - ten tekst pozostanie na zawsze objęty licencją openlaw.pl.
(6) W przypadku zamieszczenia Utworu pochodzącego z wolnego źródła (ust. 4 in fine) konieczne jest dodanie informacji o prawach autorskich i, jeśli jest to Utwór dostępny w sieci, dołączenie do niego linku zwrotnego.
(7) Autorzy mają obowiązek preferowania treści oryginalnych w przeciwieństwie do tekstów objętych prawami autorskimi.

5. Treści niezgodne z prawem

(1) Poza ochroną praw osób trzecich (punkt 4 ust. 4) Użytkownicy nie mają prawa zamieszczania w Portalu treści w jakikolwiek inny sposób naruszających prawo. W szczególności zabrania się zamieszczania treści zniesławiających czy obraźliwych.
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do usuwania wszelkich treści zamieszczonych w Portalu naruszających prawo.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielania organom ścigania lub osobom trzecim, których prawa naruszono, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu praw i roszczeń wynikających z naruszenia prawa przez publikację w Portalu treści niezgodnych z prawem.

6. Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane na stronachDeletions:

I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiot regulaminu
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod adresami
2. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie
 1. Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 regulaminu.
 2. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu prawniczego openlaw.pl;
 3. Użytkownik oznacza każdą osobę korzystająca z zasobów portalu openlaw.pl;
3.

II. Korzystanie z informacji zawartych na stronach portalu

1. Zasada funkcjonowania serwisów openlaw.pl
= Wiki
2. Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane na stronach
3. Prawa autorskie. Licencja
(1) = wszystkie teksty chronione są prawem autorskim
(2) = korzystanie tylko zgodnie z licencją
(3) Wszystkie treści zamieszczone w portalu podlegają zgodnie z wolą autorów licencji openlaw.pl. Wykorzystywanie treści portalu w sposób zarówno komercyjny jak i niekomercyjny jest możliwe wyłącznie na warunkach ww. licencji. Licencja ta nie narusza gwarantowanych ustawowo uprawnień (np. co do cytatu). Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz autorów treści publikowanych na łamach portalu openlaw.pl.
Edited on 2008-02-09 17:28:18 by WojciechLisiewicz

Additions:

I. Postanowienia ogólne

II. Korzystanie z informacji zawartych na stronach portalu

III. Udział w tworzeniu zasobówDeletions:

Dział I. Postanowienia ogólne

Dział II. Korzystanie z informacji zawartych na stronach portalu

Dział III. Udział w tworzeniu zasobów

Edited on 2008-02-08 20:33:41 by WojciechLisiewicz

Additions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod adresami

Deletions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod adresamiEdited on 2008-02-08 19:55:50 by WojciechLisiewicz

Additions:
1. Przedmiot regulaminu 2. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie
3.
1. Zasada funkcjonowania serwisów openlaw.pl
2. Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane na stronach
3. Prawa autorskie. Licencja


Deletions:
1. [Przedmiot regulaminu]
2. [Definicja pojęć stosowanych w regulaminie]
3. []
1. [Zasada funkcjonowania serwisów internetowych]
2. [Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane na stronach]
3. [Prawa autorskie. Licencja]
Edited on 2008-02-08 19:55:04 by WojciechLisiewicz

Additions:
1. [Przedmiot regulaminu]

Deletions:
1. [Przedmiot regulacji]Edited on 2008-02-08 18:25:12 by WojciechLisiewicz

Additions:
1. [Przedmiot regulacji]
2. [Definicja pojęć stosowanych w regulaminie]
3. []

Dział II. Korzystanie z informacji zawartych na stronach portalu

1. [Zasada funkcjonowania serwisów internetowych]
= Wiki
2. [Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane na stronach]
= żadnej odpowiedzialności
3. [Prawa autorskie. Licencja]
(1) = wszystkie teksty chronione są prawem autorskim
(2) = korzystanie tylko zgodnie z licencją
(3) Wszystkie treści zamieszczone w portalu podlegają zgodnie z wolą autorów licencji openlaw.pl. Wykorzystywanie treści portalu w sposób zarówno komercyjny jak i niekomercyjny jest możliwe wyłącznie na warunkach ww. licencji. Licencja ta nie narusza gwarantowanych ustawowo uprawnień (np. co do cytatu). Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz autorów treści publikowanych na łamach portalu openlaw.pl.

Dział III. Udział w tworzeniu zasobówDeletions:
1. [Przedmiot regulacji] 2. [Definicja pojęć stosowanych w regulaminie]
...

III. Postanowienia ogólne

Edited on 2008-02-08 18:19:58 by WojciechLisiewicz

Additions:
1) Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 regulaminu.

Deletions:
1) - Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 regulaminu.Edited on 2008-02-08 18:18:08 by WojciechLisiewicz

Additions:
1) - Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 regulaminu.

Deletions:
1) Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 regulaminu.Edited on 2008-02-08 18:17:34 by WojciechLisiewicz

Additions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod adresami
 1. http://www.dobrykomornik.pl,
 2. http://www.wiki-prawo.pl,
 3. http://www.komon.pl,
 4. http://www.polskieustawy.com oraz
 5. http://www.net4lawyer.com.
Wszystkie regulacje zawarte w niniejszym regulaminie obejmują swym zakresem obowiązywania wszelkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępną pod wszystkimi z wymienionych powyżej adresów internetowych (URI).
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Autor - każdą osobę, która zamieszcza jakiekolwiek treści na stronach portalu openlaw.pl,
1) Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 regulaminu.
 1. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu prawniczego openlaw.pl;

  Deletions:
  Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne i http://www.dobrykomornik.pl.
 2. Autor oznacza każdą osobę, która zamieszcza jakiekolwiek treści na stronach portalu openlaw.pl,
 3. Utwór oznacza każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu prawniczego openlaw.pl;
 4. Portal oznacza wszystkie strony internetowe dostępne pod adresami www.openlaw.pl, www.dobrykomornik.pl, wwww.komon.pl, www.wiki-prawo.pl (może coś jeszcze dojdzie).  Edited on 2008-02-08 18:08:18 by WojciechLisiewicz

  Additions:
  1. [Przedmiot regulacji]
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne i http://www.dobrykomornik.pl.
2. [Definicja pojęć stosowanych w regulaminie]


Deletions:
Punkt 1.
(1) Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne i http://www.dobrykomornik.pl.

II. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie

Edited on 2008-02-08 18:04:01 by WojciechLisiewicz

Additions:

Dział I. Postanowienia ogólneDeletions:

Dział I. Postanowienia ogólne

Edited on 2008-02-08 18:03:49 by WojciechLisiewicz

Additions:

regulamin portalu

Dział I. Postanowienia ogólne

Punkt 1.
(1) Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne i http://www.dobrykomornik.pl.


Deletions:

Regulamin portalu

I. Postanowienia ogólne

1. Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl i http://www.dobrykomornik.pl.
Oldest known version of this page was edited on 2008-02-03 22:23:43 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Regulamin portalu

warunki korzystania z serwisów internetowych openlaw.pl

I. Postanowienia ogólne


1. Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl i http://www.dobrykomornik.pl.


II. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie

 1. Autor oznacza każdą osobę, która zamieszcza jakiekolwiek treści na stronach portalu openlaw.pl,
 2. Utwór oznacza każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu prawniczego openlaw.pl;
 3. Użytkownik oznacza każdą osobę korzystająca z zasobów portalu openlaw.pl;
 4. Portal oznacza wszystkie strony internetowe dostępne pod adresami www.openlaw.pl, www.dobrykomornik.pl, wwww.komon.pl, www.wiki-prawo.pl (może coś jeszcze dojdzie).
...

III. Postanowienia ogólne
IV. Włączanie Utworów do zasobów Portalu oraz korzystanie z Utworów zamieszczonych na Portalu


Publikowanie Utworów na Portalu oraz korzystanie z opublikowanych na nim Utworów odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Licencji openlaw.pl.

V. Wyłączenie odpowiedzialności openlaw.pl
VI. Ochrona danych osobowychCzynności do uregulowania:
 • korzystanie z zasobów
  • = licencja (np. kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie z podaniem licencji; licencja = załącznik do regulaminu)
  • ograniczenie odpowiedzialności openlaw.pl
 • tworzenie zasobów
  • uznanie, że wszelkie teksty przechodzą w "public domain" na zasadach zgodnych z licencją (patrz załącznik wyżej)
  • openlaw.pl (= Organizator) nie jest dłużny żadnego wynagrodzenia;
  • autorowi pozostają wszelkie prawa autorskie niezbywalne w zakresie, na jaki pozwala podane przez niego nazwisko;

Elementy, które powinniśmy przejąć:
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0514 sekund