openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: RekomunalizacjaSektoraEnergetycznego
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Rekomunalizacja sektora energetycznego

doświadczenia niemieckie
Stefanie Grünewald, Die (Re)Kommunalisierung in der Energieverteilung, Duncker & Humblot, 2016 INFO
Kühling/Seiler, Der Ausschluss der Inhouse-Vergabe von Energiekonzessionen nach der Novellierung von § 46 EnWG im Mehrebenensystem, EnWZ 2017, 99 ff.
Müller, Ulrich: Rekommunalisierung, Verwaltungsrundschau VR 2014, 145-150
Guckelberger2013, 172 (copy)
RichterBrahms2014 (copy)
Kunze2012 (w: BauerEtAl2012) (copy)
Berlo i Wagner, Stadtwerke-Neugründungen und Rekommunalisierungen, Wuppertal 2013
Matthias Knauff, Zurück zur kommunalen Daseinsvorsorge in der Energieversorgung?, EnWZ 2015, 51 (copy)
vom Dahl, Beschleunigung der Energiewende durch Betätigung der Kommunen als Netzeigentümer? N&R 2015, S. 194
Janning, Rekommunalisierung in der Energiewirtschaft - Chancen und Risiken, 2011
Röber, Privatisierung ade?, VuM 2009, 227 ff.
Andreas Mundt, (Re-)Kommunalisierung – Quo Vadis Wettbewerb?, EWeRK 2016, 149
Lormes, Ivo: Kommunalisierung der Energieversorgung. Eine explorative Untersuchung von Stadtwerke-Gründungen (2015) (Google Books)

Zob. § 46 EnWG jako przykład, co czeka gminę, która skłoni się do rekomunalizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz.


CategoryRekomunalizacja CategoryPrawoEnergetyczne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0224 sekund