openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: RekomunalizacjaSektoraEnergetycznego
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
  Cieplownictwo
  Efektywnosc Energetyczna
  Inwestycje W Energetyce
  Kogeneracja
  N P E
  Ochrona Srodowiska
  Orzecznictwo Energetyka
  Prawo Energetyczne Lit...
  Procedury W Energetyce
  Sieci Energetyczne
  Kompetencje Gmin W Zak...
  Niemieckie Prawo Energ...
  Postanowienie S N I I ...
  Prawo Energetyczne
  Prawo Energetyczne Zas...
  Rekomunalizacja Sektor...
  Roszczenia Pr Energ
  V A Tw Energetyce
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Rekomunalizacja sektora energetycznego

doświadczenia niemieckie
Stefanie Grünewald, Die (Re)Kommunalisierung in der Energieverteilung, Duncker & Humblot, 2016 INFO
Kühling/Seiler, Der Ausschluss der Inhouse-Vergabe von Energiekonzessionen nach der Novellierung von § 46 EnWG im Mehrebenensystem, EnWZ 2017, 99 ff.
Müller, Ulrich: Rekommunalisierung, Verwaltungsrundschau VR 2014, 145-150
Guckelberger2013, 172 (copy)
RichterBrahms2014 (copy)
Kunze2012 (w: BauerEtAl2012) (copy)
Berlo i Wagner, Stadtwerke-Neugründungen und Rekommunalisierungen, Wuppertal 2013
Matthias Knauff, Zurück zur kommunalen Daseinsvorsorge in der Energieversorgung?, EnWZ 2015, 51 (copy)
vom Dahl, Beschleunigung der Energiewende durch Betätigung der Kommunen als Netzeigentümer? N&R 2015, S. 194
Janning, Rekommunalisierung in der Energiewirtschaft - Chancen und Risiken, 2011
Röber, Privatisierung ade?, VuM 2009, 227 ff.
Andreas Mundt, (Re-)Kommunalisierung – Quo Vadis Wettbewerb?, EWeRK 2016, 149
Lormes, Ivo: Kommunalisierung der Energieversorgung. Eine explorative Untersuchung von Stadtwerke-Gründungen (2015) (Google Books)

Zob. § 46 EnWG jako przykład, co czeka gminę, która skłoni się do rekomunalizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz.


CategoryRekomunalizacja CategoryPrawoEnergetyczne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0745 sekund