openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RozpWEEUWT
tu byłem: RozpWEEUWT
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2015-09-28 17:53:01 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategorySkroty CategoryEUWTPrzepisy CategoryPrawoEuropejskie CategoryAktyPrawne

Deletions:
CategorySkroty CategoryEUWT CategoryPrawoEuropejskie CategoryAktyPrawneEdited on 2014-09-26 14:44:58 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategorySkroty CategoryEUWT CategoryPrawoEuropejskie CategoryAktyPrawne

Deletions:
CategorySkroty CategoryEUWT CategoryPrawoEuropejskieEdited on 2013-03-09 23:48:28 by MarcinKrzymuski

Additions:
tekst na portalu polskieustawy.com: RozpWEEUWT

Deletions:
tekst na portalu polskieusatwy.com: RozpWEEUWTEdited on 2013-03-09 23:48:15 by MarcinKrzymuski

Additions:
tekst na portalu polskieusatwy.com: RozpWEEUWTOldest known version of this page was edited on 2012-07-15 18:17:36 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Rozporządzenie 1082/2006 (EUWT)


skrót: RozpWEEUWT
pełna nazwa: Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
publikacja: Dz.U. WE Nr L 210 z 31.7.2006, str. 19-24.
wejście w życie: 01.08.2006
procedura: zob. strona EurLex
uwagi: aktualnie (rok 2012) prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia i reformą EUWT (zob. więcej EUWTReforma).

CategorySkroty CategoryEUWT CategoryPrawoEuropejskie
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0519 sekund