openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RozwiazanieUmowyOPrace
tu byłem: RozwiazanieUmowyOPrace
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Rozwiązanie umowy o pracę

Strona dotycząca zagadnień rozwiązania umów o pracę.

Umowa o pracę może być rozwiązana na kilka sposobów. Możliwości rozwiązania umowy o pracę uzależnione są również od rodzaju łączących strony umów o pracę.

A. Umowa o pracę na czas nieokreślony
Możliwe jest:
- wypowiedzenie umowy
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

B. Umowa na czas próbny
Możliwe jest:
- wypowiedzenie umowy
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

C. Umowa o pracę na czas określony
Możliwe jest:
- wypowiedzenie umowy zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w umowie znajduje się taki zapis
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

D. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
Możliwe jest:
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownikaCategoryPrawoPracy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0448 sekund