openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Ruchomosc
tu byłem: Ruchomosc
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Rzecz ruchoma

pojęcie ruchomości w polskim prawie cywilnym

Ruchomością jest przedmiot spełniający kryteria rzeczy:
 • przedmiot materialny,
 • wyodrębniony z przyrody,
 • mogący być samodzielnym przedmiotem obrotu - zob. art. 45 KC
  art. 45 KC
  Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.
  )
 • nie będący jednocześnie nieruchomością (art. 46 KC
  art. 46 KC
  § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
  § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy.
  i art. 461 KC
  art. 461 KC
  Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
  ), ani częścią składową (zob. art. 47 KC
  art. 47 KC
  § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
  § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
  § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
  ) ani przynależnością (art. 51 KC
  art. 51 KC
  § 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
  § 2. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej.
  § 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną.
  ), a więc taki, którego położenie w przestrzeni może ulec zmianie.


CategoryLeksykonR CategoryPrawoRzeczowe CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryNabycieWlasnosciRuchomosci
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0533 sekund