openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: SadownictwoPolubowneArbitraz
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Sądownictwo polubowne (arbitraż)


Arbitraż, czyli w terminologii polskiego KPC "sądownictwo polubowne", oznacza usankcjonowany przez prawo prywatny sposób rozstrzygania sporów o charakterze cywilnoprawnym, przy czym arbitrażowe (polubowne) rozstrzygnięcie sporu wymaga w każdym systemie prawnym wyraźnej umowy stron, która może mieć formę "klauzuli arbitrażowej" włączonej do umowy głównej ("kontraktu"), albo też odrębnej umowy (por. E. Smoktunowicz w: WielkaEncyklopediaPrawa, wyd. 2, str. 37).CategoryLeksykonS CategoryLeksykonA
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0671 sekund