openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: SchematOgolnyRoszczeniaZUmowy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
  Schematy Prawo Cywilne
  Metodyka Nauczania ...
  Schemat Odpowiedzia...
  Schemat Odsetki
  Schemat Odstapienie
  Schemat Odszkodowan...
  Schemat Ogolny Rosz...
  Schemat Potracenie
  Schemat Przejscie R...
  Schemat Przeniesien...
  Schemat Roszczenia ...
  Schemat Roszczenia ...
  Schemat Roszczenie ...
  Schemat Roszczenie ...
 roszczenie windykacy...
  Schemat Sprzedaz
  Schemat Szkoda Cywi...
  Schemat Utrata Rosz...
  Schemat Wygasniecie...
 wypowiedzenie - sche...
  Schemat Zadatek
  Schemat Zaskarzalno...
  Schemat Zobowiazani...
  Schematy Prawo Cywi...
  Struktura Podstawy ...
 zasady rozwiązywania
  Zasady Rozwiazywania K...
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: Roszczenie umowne

ogólny schemat roszczenia wynikającego z umowy

A. Nabycie roszczenia
Roszczenie z umowy może być podniesione jedynie wówczas, gdy podmiot je zgłaszający jest do tego uprawniony. Zależy to od tego, czy roszczenie zostało skutecznie przez niego skutecznie nabyte.

B. Brak utraty roszczenia
Zob. SchematUtrataRoszczenia

C. Zaskarżalność roszczenia

1. Wymagalność roszczenia
Roszczenie jest wymagalne wówczas, gdy wierzyciel ma prawo żądać jego spełnienia a dłużnik nie może się od tego uchylić.

2. Zaskarżalność roszczenia sensu stricto
Zaskarżalność roszczenia oznacza możliwość jego dochodzenia na drodze przymusu państwowego.

Dynamiczna wizualizacja: Taris


CategorySchematyPrawoCywilne CategoryZobowiazaniaUmowne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0189 sekund