openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: SchematRoszczenieCywilnoprawne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: Struktura roszczenia cywilnoprawnego

ogólny schemat roszczenia w polskim prawie cywilnym

Prawo cywilne opiera się w zasadzie na wzajemnych roszczeniach stron stosunków cywilnoprawnych.
Niezależnie od podstawy prawnej i jej przesłanek, istnieje jeden ogólny schemat przedsatwiający strukturę każdego roszczenia cywilnoprawnego.

A. NABYCIE ROSZCZENIA
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy podmiot zgłaszający roszczenie jest czynnie do tego legitymowany. Wymaga to sprawdzenia, czy roszczenie powstało i czy zostało uzyskane przez wierzyciela - w sposób pierwotny albo pochodny. Generalnie chodzi tutaj o sprawdzenia, czy istnieją zarzuty tamujące roszczenie.
Zasady nabywania roszczenia zostały przedstawione osobno w dokumencie "Nabycie roszczenia".

B. BRAK UTRATY ROSZCZENIA
W dalszej kolejności niezbędne jest sprawdzenie, czy nabyte przez wierzyciela roszczenie nie zostało przezeń utracone na skutek okoliczności, jakie miały miejsce po nabyciu. W rachubę wchodzi tutaj bądź wygaśnięcie roszczenia (w całości lub w części) albo przeniesienie roszczenia na inny podmiot (powodujące tylko utratę roszczenia przez podmiot dotychczas legitymowany czynnie, ale nie powodujące wygaśnięcia roszczenia). Obie przesłanki zostały przedstawione bliżej w odrębnym schemacie "Brak utraty roszczenia".

C. ZASKARŻALNOŚĆ ROSZCZENIA
Wreszcie, po pozytywnym ustaleniu, że podmiot podnoszący roszczenie faktycznie je nabył i że roszczenia utracił, należy ustalić, na ile jego roszczenie będzie mogło być wyegzekwowane w drodze przymusu. Chodzi więc tutaj o zarzuty hamujące roszczenie, które bliżej przedstawione zostały w schemacie pt. "Zaskarżalność roszczenia".

CategorySchematyPrawoCywilne CategoryRoszczeniaCywilnoprawne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0690 sekund