openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SchematUtrataRoszczenia
tu byłem: SchematUtrataRoszczenia
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: Utrata roszczenia cywilnoprawnego

uwagi odnoszące się do ogólnej struktury roszczenia

Roszczenie uprzednio skutecznie nabyte może zostać utracone przez podmiot, które je podniósł, na skutek okoliczności mających miejsce później.

A. PRZEJŚCIE ROSZCZENIA
Utrata roszczenia może nastąpić w ten sposób, iż zmieni się podmiot legitymowany czynnie. Chodzi więc tu o sytuacje, gdy roszczenie nadal istnieje, ale zmienia się podmiot uprawniony do jego zgłoszenia. Zasady przejścia roszczenia przedstawione zostały w schemacie "Przejście roszczenia".

B. WYGAŚNIĘCIE ROSZCZENIA
Możliwe jest jednak również, że roszczenie w całości lub w części traci byt. Okoliczności powodujące ten skutek zostały bliżej zaprezentowane w schemacie "Wygaśnięcie roszczenia".


CategorySchematyPrawoCywilne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0796 sekund