openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: SchematZobowiazaniePrzemienne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: zobowiązanie przemienne

schemat przesłanek zobowiązania przemiennego wg art. 365 KC

A. Wielość świadczeń przemiennych
Podstawową cechą zobowiązania przemiennego jest "alternatywne (pluralistyczne) określenie długu" (DoliwaMoP1999). Oznacza to, że w zobowiązaniu od początku jest możliwych kilka różnych świadczeń a żadne z nich nie ma charakteru podstawowego i żadne z nich nie jest traktowane jako zastępcze.

B. Prawo wyboru świadczenia
Dłużnik lub wierzyciel muszą mieć prawo wyboru świadczenia. Oznacza to, że wybór sposobu spełnienia zobowiązania następuje w drodze decyzji strony i nie jest narzucony przez ustawę (zob. upoważnienie przemienne).

C. Moc prawna umorzenia wierzytelności
Każde ze świadczeń musi mieć moc prawną umorzenia wierzytelności, co oznacza, że spełnienie któregokolwiek z nich prowadzi do spełnienia świadczenia i tym samym wygaśnięcia zobowiązania.

CategorySchematyPrawoCywilne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0308 sekund