openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SkrotyAktowPrawnych
tu byłem: SkrotyAktowPrawnych
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Skróty aktów prawnych

stosowane w portalu skróty nazw aktów prawnych

W portalu i w innych serwisach openlaw.pl cytowane są przepisy. Przepisy te pochodzą z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych. Z dwóch powodów cytowanie aktów prawnych powinno odbywać się według jednolitych reguł:
  • cytowanie aktów prawnych w taki sam sposób czyni zapisy czytelnymi dla wszystkich użytkowników; łatwiej jest zrozumieć cytat;
  • oprogramowanie portalu zawiera funkcjonalność, która automatycznie włącza w zasoby portalu przepisy z serwisu polskieustawy.com; funkcjonalność ta funkcjonuje bezbłędnie, gdy przy cytowaniu podawane są prawidłowe skróty do aktów prawnych - tylko tak system może rozpoznać cytat danego aktu prawnego i wskazać na niego w systemie; więcej na ten temat na stronie IntegracjaPrzepisow;

Z tych względów poniżej zawarta została lista aktów prawnych z ich skrótami stosowanymi w portalu.

Jeśli dany akt prawny nie został podany w listach poniżej, nie oznacza to, że skrót do danego aktu nie istnieje. Każdy akt może zostać odnaleziony również w serwisie polskieustawy.com na stronach poszczególnych aktów prawnych.

A. Kodeksy

KC = kodeks cywilny
KPA = kodeks postępowania administracyjnego
KPC = kodeks postępowania cywilnego
KSH = kodeks spółek handlowych


B. Ustawy typu "prawo ..."

PrEnerg = prawo energetyczne
PrZamPubl = prawo zamówień publicznych


C. Ustawy pozostałe

UKRS = ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
UOKK = ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (z roku 2007)

D. Rozporządzenia
Rozp

E. Prawo Europejskie
Rozporządzenia, np.:
RozpUEBrukselaI = Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
CategoryAktyPrawne CategoryPomoc CategorySkroty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0187 sekund