openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SkrzypczakMoP2004
tu byłem: SkrzypczakMoP2004
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Skrzypczak, Monitor Prawniczy 2004


A. Monitor Prawniczy 1/2004
autor: Grzegorz Skrzypczak
tytuł: Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów. Prawnik wobec sytuacji konfliktowych
czasopismo: Monitor Prawniczy
rocznik: 2004
zeszyt: 1
strony: 52-55
dostępność: częściowo na stronie internetowej wydawnictwa

cytowane przepisy: brak

przegląd treści:
1. Wstęp
2. Czym jest konflikt?
3. Źródła konfliktu
4. Definicja konfliktu
5. Prawnik a konflikty potencjalne
6. Prawnik a konflikty ukryte]
7. Prawnik a konflikt jawny
8. Co sprzyja redukcji napięć, a co eskalacji konfliktu?
9. Rozwiązywanie konfliktów a rozstrzyganie sporów


B. Monitor Prawniczy 4/2004
autor: Grzegorz Skrzypczak
tytuł: Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów. Negocjacje i mediacje – wprowadzenie
czasopismo: Monitor Prawniczy
rocznik: 2004
zeszyt: 4
strony: 196-200
dostępność: częściowo na stronie internetowej wydawnictwa

cytowane przepisy: brak
1. Negocjacje
Czym są negocjacje?
Jak przebiegają negocjacje?
Warunki niezbedne do przeprowadzenia skutecznych negocjacji
Podstawowe typy negocjacji
Kwestie, stanowiska i interesy
Rodzaje interesów w negocjacjach
Podstawowe zasady negocjacji problemowych
Prawnik a negocjacje
2. Mediacja
Czym jest mediacja?
Podstawowe zasady mediacji
Zakres stosowania mediacji i jej skuteczność
Style mediacji
Mediacja jako proces
Rola mediatora
Rola prawnika w procesie mediacji
Korzyści płynące z mediacji
Korzyści z tytułu mediacji dla prawnika

CategoryMediacjaWSprawachCywilnychLiteratura CategoryLiteraturaPortalu CategoryMonitorPrawniczyArtykuly
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0113 sekund