openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: SwiadczeniaNaWypadekSmierciZatrudnionegoWNiemczech
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Świadczenia w razie śmierci pracownika zatrudnionego w Niemczech i mieszkającego w Polsce


A. Prywatne ubezpieczenia na życie
W pierwszej kolejności ustalić, czy była zawarta umowa ubezpieczenia na życie (private Lebensversicherung).
Jeżeli tak, ustalić, jakie świadczenia przewidziano w umowie ubezpieczenia na życie i na czyją rzecz (synów, partnerki itp.).
Jeżeli nie, pozostają wyłącznie świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

B. Z ustawowego ubezpieczenia wypadkowego (gesetzliche Unfallversicherung)
Przesłanką uzyskania świadczeń jest śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku objętego ubezpieczeniem. Wypadkiem objętym ubezpieczeniem jest także wypadek w drodzie z i do pracy (§ 8 SGB VII). W uzasadnionych wypadkach może być o także wypadek poza drogą do pracy, jeżeli istnieje związek między powrotem do domu a pracą (tzw. Wegeunfalll).

Z tego ubezpieczenia przewidziane są następujące świadczenia:
  • renta wdowcza (Witwenrente),
  • renta sieroca (Waisenrente),
  • renta dla wstępnych (Rente an Verwandte der aufsteigenden Linie),
  • zasiłek pogrzebowy (Sterbegeld).

1. Renta wdowcza (Witwenrente)
Podstawa prawna § 65 SGB VII.
Renta wdowcza przysługuje małżonkom albo partnerom ze związku zarejestrowanego.

2. Renta sieroca (Halbwaisenrente)
Podstawa prawna § 67 SGB VII.
Przysługuje dzieciom do 18 roku życia (albo wyjątkowo do 27 roku życia), jeżeli zmarły rodzic osiągnął okresy ubezpieczenia, tzn. był ubezpieczony przez co najmniej pięć lat.

3. Renta dla rodziców (Rente an Verwandte der aufsteigenden Linie)
Podstawa prawna § 69 SGB VII.
Jeżeli zmarły utrzymywał rodziców w znacznym stopniu, rodzice mogą otrzymać rentę przez tak długi czas, jak długo mogliby domagać się od zmarłego alimentów dla siebie.

4. Zasiłek pogrzebowy (Sterbegeld)
Podstawa prawna § 64 SGB VII.
Przysługuje temu, kto faktycznie poniósł koszty pogrzebu.
Przepiy niemieckie obowiązują również w sytuacji, gdy wypadek miał miejsce w Polsce. Traktuje się go wówczas, jakby miał miejsce w Niemczech (Art. 42 rozp. WE Nr 883/2004).

5. U kogo się starać o świadczenia
Wypadek zgłasza się do pracodawcy. Pracodawca zgłasza się u swojego ubezpieczyciela. Świadczenia z ustawowego ubezpieczenia wypadkowego otrzymuje się od Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft).

C. Świadczenia z ustawowego ubezpieczenia rentowego (gesetzliche Rentenversicherung)
W razie śmierci pracownika ubezpieczonego w Niemczech w ramach ustawowego ubezpieczenia rentowego, jego bliskim przysługują następujące świadczenia:
  • renta wdowcza (Witwenrente),
  • renta wychowawcza (Erziehungsrente),
  • renta sieroca (Waisenrente).

1. Renta wdowcza (Witwenrente)
Podstawa prawna § 46 SGB VI.
Renta wdowcza przysługuje małżonkom albo partnerom ze związku zarejestrowanego. Tzw. mała renta (kleine Witwenrente) przysługuje przez okres dwóch lat od miesiąca śmierci ubezpieczenego. Z kolei tzw. duża renta (große Witwenrente) przysługuje wówczas, gdy żyjący małżonek (partner) wychowuje własne dziecko lub dziecko zmrałego małżonka albo ukończył 47 rat lub ma ograniczoną zdolność do zarobkowania..

2. Renta wychowawcza (Erziehungsrente)
Podstawa prawna § 47 SGB VI.
Jest to renta przysługująca ubezpieczonemu będącym rozwiedzionym małżonkiem zmarłego. Jest to więc świadczenie z własnego ubezpieczenia byłego małżonka a nie z ubezpieczenia zmarłego.

3. Renta dla (pół)sierot (Halb- und Vollwaisenrente)
Podstawa prawna § 48 SGB VI.
Przysługuje dzieciom do 18 roku życia (albo wyjątkowo do 27 roku życia), jeżeli zmarły rodzic osiągnął okresy ubezpieczenia, tzn. był ubezpieczony przez co najmniej pięć lat.

4. Uzyskanie renty
Roszczenie o wypłatę renty z tytułu ubezpieczenia rentowego zgłasza się do Deutsche Rentenversicherung.

D. Konkurencja świadczeń z ubezpieczenia rentowego i wypadkowego
Podstawa prawna: § 93 SGB VI.
W sytuacji, gdy istnieje możliwość uzyskania renty po zmarłym z ubezpieczenia wypadkowego, nie wypłaca się renty z ubezpieczenia rentowego, jeżeli suma świadczeń przekraczałałby kwotę graniczną. Kwota ta wynosi 70% z jednej dwunastej rocznego dochodu, który był brany pod uwagę przy wyliczaniu renty z ubezpieczenia wypadkowego, pomnożone przez czynnik odpowiadający liczbe punktów uzyskanych w ramach ogólnego ubezpieczenia rentowego.


CategoryHKP CategoryPrawoSocjalneNiemieckie CategoryGrenzgaenger
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0153 sekund