openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Swiadczenie
tu byłem: Swiadczenie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Świadczenie

świadczenie w stosunku cywilnoprawnym

A. DEFINICJA
Świadczeniem jest zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO Zobowiązania, wyd. 6, nb. 92). Zaktualizowanie się obowiązku spełnienia świadczenia powoduje, iż świadczenie staje się wymagalne, por. np. art. 120 KC
art. 120 KC
§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.
.

Zasady spełnienia świadczenia cywilnoprawnego przedstawione zostały osobno.

B. RODZAJE ŚWIADCZEŃ

1. Rodzaje świadczeń z uwagi na związek z czasem
Jeżeli chodzi o związek czasu ze świadczeniem, to wyróżnia się następujące rodzaje świadczeń:
  1. świadczenia jednorazowe,
  2. świadczenia okresowe i
  3. świadczenia ciągłe.

a. świadczenie jednorazowe
Świadczenie jednorazowe polega na tym, że nie ma potrzeby odwoływać się do powtarzalności świadczeń lub czynnika czasu.

b. świadczenie okresowe
Świadczenie okresowe polega na periodycznym spełnianiu świadczeń pieniężnych lub rzeczy zamiennych, przy czym każde świadczenie jest od innego niezależne (jest samodzielne) i nie składa się na jedną całość.

c. świadczenie ciągłe
Świadczenie ciągłe polegają na określonym, stałym zachowaniu się dłużnika w czasie trwania zobowiązania, ale nie da się wyodrębnić powtarzających się czynności, które można by traktować jako świadczenia samodzielnego (typowy przykład – zaniechanie określonych czynności).

2. Rodzaje świadczeń z uwagi na przedmiot
Świadczenie pieniężne - zob. osobny dokument

CategoryLeksykonS CategoryInstytucjePrawaCywilnego
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1589 sekund