openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SystemPrawaPrywatnegoTom5
tu byłem: SystemPrawaPrywatnegoTom5
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: System prawa prywatnego. Tom 5


redakcja: Ewa Łętowska
autorzy: Małgorzata Bednarek , Adam Brzozowski , Przemysław Drapała , Marcin Krajewski, Ewa Łętowska , Piotr Machnikowski , Adam Olejniczak , Agnieszka Pyrzyńska , Małgorzata Pyziak-Szafnicka
tytuł: System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna
wydawnictwo: C.H.Beck
miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2006
ISBN: 83-7387-417-8
uwagi wydawnictwa: Ze strony księgarni C.H. Beck:
W Tomie 5. zostały omówione zagadnienia zobowiązania w systemie prawa cywilnego, struktura zobowiązania (pojęcie, podmioty zobowiązania, uprawnienia i obowiązki stron, odpowiedzialność dłużnika oraz zmienność treści zobowiązania), świadczenie, wielość dłużników i wierzycieli, zagadnienia dotyczące problematyki umów (przy czym dużo uwagi poświęcono Zasadom Europejskiego Prawa Umów – PECL), klasyfikacja umów, swoboda umów, treść umowy, wzorce umów w obrocie dwustronnie profesjonalnym i konsumenckim), zobowiązania powstające podczas zawierania umów, umowy odnoszące się do osób trzecich, dodatkowe zastrzeżenia umowne.

CategorySystemPrawaPrywatnego CategoryCzescOgolnaLiteratura CategoryPCLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0117 sekund