openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SystemPrawaPrywatnegoTom6
tu byłem: SystemPrawaPrywatnegoTom6
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: System prawa prywatnego. Tom 6


Opis:
Tom 6 omawia następujące zagadnienia:
  • naprawienie szkody,
  • bezpodstawne wzbogacenie,
  • odpowiedzialność za czyny niedozwolone,
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej,
  • odpowiedzialność za produkt,
  • wygaśnięcie zobowiązania,
  • ochrona wierzycieli przed niewypłacalnością dłużnika,
  • przelew wierzytelności,
  • klauzula rebus sic stantibus.
redakcja: Adam Olejniczak
autorzy:
tytuł: System Prawa Prywatnego. Tom 6. Zobowiązania – część ogólna.
wydawnictwo: C.H.Beck
rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-255-0155-6

CategorySystemPrawaPrywatnego CategoryCzescOgolnaLiteratura CategoryPCLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0102 sekund