openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SzablonOrzeczenie
tu byłem: SzablonOrzeczenie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Orzeczenie ETS z dnia 5 czerwca 2008 r.

Sprawa C-170/07, Komisja Europejska przeciwko Polsce
(dane orzeczenia są przykładowe)

A. Strony orzeczenia
Podaćnstrony postępowania

B. Miejsca publikacji:
Tutaj należy wskazać link do odpowiedniego miejsca w sieci, gdzie została zamieszczona treść orzeczenia (strona ETS, TK, SN etc.) i w sytuacji gdy orzeczenie było publikowane w dzienniku urzędowym, wskazanie publikatowa.
Możliwe jest również podanie numerów orzeczeń w bazach danych aktów prawnych, takich jak Lex, Lex Polonica czy Legalis.
Tu proponuję zamieścić główne tezy wyroku, względnie przedstawienie zagadnień poruszanych w wyroku (tak aby możliwe stało się odnalezienie tego wyroku w wyszukiwarce).
Jeżeli Treść orzeczenia jest trudno dostępna, możliwe jest zamieszczenie pełnej treści orzeczenia - w tym wypadku należy zwrócić uwagę na zagadnienia praw autorskich.
Zasady publikacji orzeczeń ETS zostały ujęte na stronie ETS∞.

C. Zawartość orzeczenia:

1. cytowane artykuły:
Należy podać grupy przepisów, których orzeczenie dotyczy, tak aby odpowiednia wzmianka o orzeczeniu mogła znaleźć się w serwisie polskieustawy.com.

2. powołane orzeczenia:
Należy podać orzeczenia, które zostały powołane w omawianym wyroku, możliwie w formie linku do treści tych orzeczeń.
Tu proponuję wstawić komentarz osoby umieszczającej orzeczenie w serwisie - jego omówienie, ocenę prawną skutków orzeczenia.
Ewentualne dalesze komentarze od innych osób można umieszczać albo w drodze edycji komentarza bądź przez umieszczenie linku do innego omówienia.
Proponuję również tutaj umieszczać linki do glos do wyroku.

CategoryPomoc
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0348 sekund