openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SzablonOrzeczenie
tu byłem: SzablonOrzeczenie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2010-11-12 22:46:32 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Strony orzeczenia
Podaćnstrony postępowania


Deletions:
Strony przedstawiające orzeczenia powinny trzymać się następującego schematu:Edited on 2010-11-12 22:45:33 by MarcinKrzymuski [przywrócenie stanu poprzedniego]

Additions:

Orzeczenie ETS z dnia 5 czerwca 2008 r.

Sprawa C-170/07, Komisja Europejska przeciwko Polsce
(dane orzeczenia są przykładowe)
Strony przedstawiające orzeczenia powinny trzymać się następującego schematu:
A. Miejsca publikacji:
Tutaj należy wskazać link do odpowiedniego miejsca w sieci, gdzie została zamieszczona treść orzeczenia (strona ETS, TK, SN etc.) i w sytuacji gdy orzeczenie było publikowane w dzienniku urzędowym, wskazanie publikatowa.
Możliwe jest również podanie numerów orzeczeń w bazach danych aktów prawnych, takich jak Lex, Lex Polonica czy Legalis.
Tu proponuję zamieścić główne tezy wyroku, względnie przedstawienie zagadnień poruszanych w wyroku (tak aby możliwe stało się odnalezienie tego wyroku w wyszukiwarce).
Jeżeli Treść orzeczenia jest trudno dostępna, możliwe jest zamieszczenie pełnej treści orzeczenia - w tym wypadku należy zwrócić uwagę na zagadnienia praw autorskich.
Zasady publikacji orzeczeń ETS zostały ujęte na stronie ETS∞.
B. Zawartość orzeczenia:
1. cytowane artykuły:
Należy podać grupy przepisów, których orzeczenie dotyczy, tak aby odpowiednia wzmianka o orzeczeniu mogła znaleźć się w serwisie polskieustawy.com.
2. powołane orzeczenia:
Należy podać orzeczenia, które zostały powołane w omawianym wyroku, możliwie w formie linku do treści tych orzeczeń.
Tu proponuję wstawić komentarz osoby umieszczającej orzeczenie w serwisie - jego omówienie, ocenę prawną skutków orzeczenia.
Ewentualne dalesze komentarze od innych osób można umieszczać albo w drodze edycji komentarza bądź przez umieszczenie linku do innego omówienia.
Proponuję również tutaj umieszczać linki do glos do wyroku.Deletions:

postanowienie SN z dnia 18 maja 2007 r.

Sprawa I CSK 64/07
A. Miejsca publikacji:LEX nr 286763
B. Treść orzeczenia:
1. Decyzja wydana w oparciu o art. 2 ust. 3 ustawy o zmianie u.g.g. (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464), może być uznana za dokument stwierdzający, że doszło do przeniesienia posiadania nieruchomości, której decyzja dotyczyła. Państwowa osoba prawna, która do dnia 5 grudnia 1990 r. wykonywała zarząd operatywny mieniem państwowym i z tym dniem, już jako posiadacz nieruchomości, została uwłaszczona, może wykazać przejście posiadania nieruchomości ze Skarbu Państwa na nią samą decyzją wydaną na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o zmianie u.g.g.
2. Posiadanie służebności jest odrębną postacią posiadania niż posiadanie rzeczy. Nie obejmuje ono władania rzeczą, ale faktyczne korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności. Posiadanie rozciąga się na nieruchomość i jej części składowe, a skoro za części składowe uważane są prawa związane z własnością, to posiadacz nieruchomości uprawniony jest do posiadania służebności związanych z nieruchomością władnącą.
3. Przeciwieństwem pochodnego nabycia posiadania, wykluczającym zastosowanie art. 176 § 1 k.c., jest wejście w posiadanie rzeczy w sposób pierwotny. Nabycie posiadania w sposób pierwotny nie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym. Następuje ono w wyniku jednostronnego aktu zawładnięcia rzeczą z wolą posiadania jej dla siebie, a zawładnięcie to może dotyczyć rzeczy niczyjej, nowo powstałej, a także rzeczy będącej w posiadaniu innej osoby. .
1. cytowane artykuły:Dz.U.1990.79.464: art. 2
Dz.U.1964.16.93: art. 176; art. 348
zasiedzenie służebności
C. Omówienie:
Wskazuje jaki dokument może udowodnić przeniesienie posiadania ze Skarbu Państwa na przedsiebiorstwo energetyczne. Może służyc do polemiki z wyrokiem, który zaprzecza, że okresu posiadania przez Skarb Państwa nie można wliczyc do zasiedzenia służebnosci przez zakład energetyczny. W uzasadnieniu omowienie posiadania pierwotnego i pochodnego
Edited on 2010-11-12 10:50:49 by ReniaKsenia

Additions:

postanowienie SN z dnia 18 maja 2007 r.

Sprawa I CSK 64/07
A. Miejsca publikacji:LEX nr 286763
1. Decyzja wydana w oparciu o art. 2 ust. 3 ustawy o zmianie u.g.g. (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464), może być uznana za dokument stwierdzający, że doszło do przeniesienia posiadania nieruchomości, której decyzja dotyczyła. Państwowa osoba prawna, która do dnia 5 grudnia 1990 r. wykonywała zarząd operatywny mieniem państwowym i z tym dniem, już jako posiadacz nieruchomości, została uwłaszczona, może wykazać przejście posiadania nieruchomości ze Skarbu Państwa na nią samą decyzją wydaną na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o zmianie u.g.g.
2. Posiadanie służebności jest odrębną postacią posiadania niż posiadanie rzeczy. Nie obejmuje ono władania rzeczą, ale faktyczne korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności. Posiadanie rozciąga się na nieruchomość i jej części składowe, a skoro za części składowe uważane są prawa związane z własnością, to posiadacz nieruchomości uprawniony jest do posiadania służebności związanych z nieruchomością władnącą.
3. Przeciwieństwem pochodnego nabycia posiadania, wykluczającym zastosowanie art. 176 § 1 k.c., jest wejście w posiadanie rzeczy w sposób pierwotny. Nabycie posiadania w sposób pierwotny nie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym. Następuje ono w wyniku jednostronnego aktu zawładnięcia rzeczą z wolą posiadania jej dla siebie, a zawładnięcie to może dotyczyć rzeczy niczyjej, nowo powstałej, a także rzeczy będącej w posiadaniu innej osoby. .
1. cytowane artykuły:Dz.U.1990.79.464: art. 2
Dz.U.1964.16.93: art. 176; art. 348
zasiedzenie służebności
Wskazuje jaki dokument może udowodnić przeniesienie posiadania ze Skarbu Państwa na przedsiebiorstwo energetyczne. Może służyc do polemiki z wyrokiem, który zaprzecza, że okresu posiadania przez Skarb Państwa nie można wliczyc do zasiedzenia służebnosci przez zakład energetyczny. W uzasadnieniu omowienie posiadania pierwotnego i pochodnego


Deletions:

Orzeczenie ETS z dnia 5 czerwca 2008 r.

Sprawa C-170/07, Komisja Europejska przeciwko Polsce
(dane orzeczenia są przykładowe)
Strony przedstawiające orzeczenia powinny trzymać się następującego schematu:
A. Miejsca publikacji:
Tutaj należy wskazać link do odpowiedniego miejsca w sieci, gdzie została zamieszczona treść orzeczenia (strona ETS, TK, SN etc.) i w sytuacji gdy orzeczenie było publikowane w dzienniku urzędowym, wskazanie publikatowa.
Możliwe jest również podanie numerów orzeczeń w bazach danych aktów prawnych, takich jak Lex, Lex Polonica czy Legalis.
Tu proponuję zamieścić główne tezy wyroku, względnie przedstawienie zagadnień poruszanych w wyroku (tak aby możliwe stało się odnalezienie tego wyroku w wyszukiwarce).
Jeżeli Treść orzeczenia jest trudno dostępna, możliwe jest zamieszczenie pełnej treści orzeczenia - w tym wypadku należy zwrócić uwagę na zagadnienia praw autorskich.
Zasady publikacji orzeczeń ETS zostały ujęte na stronie ETS.
B. Zawartość orzeczenia:
1. cytowane artykuły:
Należy podać grupy przepisów, których orzeczenie dotyczy, tak aby odpowiednia wzmianka o orzeczeniu mogła znaleźć się w serwisie polskieustawy.com.
2. powołane orzeczenia:
Należy podać orzeczenia, które zostały powołane w omawianym wyroku, możliwie w formie linku do treści tych orzeczeń.
Tu proponuję wstawić komentarz osoby umieszczającej orzeczenie w serwisie - jego omówienie, ocenę prawną skutków orzeczenia.
Ewentualne dalesze komentarze od innych osób można umieszczać albo w drodze edycji komentarza bądź przez umieszczenie linku do innego omówienia.
Proponuję również tutaj umieszczać linki do glos do wyroku.

Edited on 2008-10-17 01:38:24 by PawelPolakowski

Additions:
CategoryPomoc

Deletions:
CategoryOrzecznictwo CategoryPomocEdited on 2008-10-15 13:26:00 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryOrzecznictwo CategoryPomoc

Deletions:
CategoryOrzecznictwo kategoria:
Szablony
Edited on 2008-10-14 17:43:57 by PawelPolakowski

Additions:
A. Miejsca publikacji:
B. Treść orzeczenia:
C. Zawartość orzeczenia:
1. cytowane artykuły:
2. powołane orzeczenia:
((1)) Omówienie:


Deletions:
(1) Miejsca publikacji:
(1) Treść orzeczenia:
(1) Zawartość orzeczenia:
(2) cytowane artykuły:
(2) powołane orzeczenia:
(1) Omówienie:
Edited on 2008-10-14 17:43:07 by PawelPolakowski

Additions:
(dane orzeczenia są przykładowe)Edited on 2008-10-14 17:42:14 by PawelPolakowski

Additions:

Orzeczenie ETS z dnia 5 czerwca 2008 r.

Sprawa C-170/07, Komisja Europejska przeciwko Polsce

Orzeczenie ETS z dnia 5 czerwca 2008 r.

Sprawa C-170/07, Komisja Europejska przeciwko Polsce
(1) Miejsca publikacji:
Tutaj należy wskazać link do odpowiedniego miejsca w sieci, gdzie została zamieszczona treść orzeczenia (strona ETS, TK, SN etc.) i w sytuacji gdy orzeczenie było publikowane w dzienniku urzędowym, wskazanie publikatowa.
Możliwe jest również podanie numerów orzeczeń w bazach danych aktów prawnych, takich jak Lex, Lex Polonica czy Legalis.
(1) Treść orzeczenia:
Tu proponuję zamieścić główne tezy wyroku, względnie przedstawienie zagadnień poruszanych w wyroku (tak aby możliwe stało się odnalezienie tego wyroku w wyszukiwarce).
Jeżeli Treść orzeczenia jest trudno dostępna, możliwe jest zamieszczenie pełnej treści orzeczenia - w tym wypadku należy zwrócić uwagę na zagadnienia praw autorskich.
Zasady publikacji orzeczeń ETS zostały ujęte na stronie ETS.
(1) Zawartość orzeczenia:
(2) cytowane artykuły:
Należy podać grupy przepisów, których orzeczenie dotyczy, tak aby odpowiednia wzmianka o orzeczeniu mogła znaleźć się w serwisie polskieustawy.com.
(2) powołane orzeczenia:
Należy podać orzeczenia, które zostały powołane w omawianym wyroku, możliwie w formie linku do treści tych orzeczeń.
(1) Omówienie:
Tu proponuję wstawić komentarz osoby umieszczającej orzeczenie w serwisie - jego omówienie, ocenę prawną skutków orzeczenia.
Ewentualne dalesze komentarze od innych osób można umieszczać albo w drodze edycji komentarza bądź przez umieszczenie linku do innego omówienia.
Proponuję również tutaj umieszczać linki do glos do wyroku.
CategoryOrzecznictwo


Deletions:

Szablon "Orzeczenie"

wzór strony będącej orzeczeniem dla innych stron
nazwa strony:
OrzeczenieXXXYYYYYY (gdzie XXX-oznaczenie skrótem sądu, YYYYYY-oznaczenie sygnatury, np. ETSC16106 dla wyroku ETS C-161/06)
treść strony:
====Orzeczenie XXX z dnia YYYYYY====
(gdzie XXX-oznacza sąd wydający orzeczenie, YYYYY-oznacza datę orzeczenia) ==Sprawa XXXX, YYYYYYYYYYYYYY==
(gdzie XXXX-oznacza sygnaturę, YYYYYYYYYY-oznacza ewentualnie strony postępowania)
{{category}}

==Kategoria należy do następujących kategorii nadrzędnych:==
CategoryXXX CategoryYYY
Edited on 2008-10-14 17:26:21 by PawelPolakowski

Additions:

Orzeczenie XXX z dnia YYYYYY

<br/> (gdzie XXX-oznacza sąd wydający orzeczenie, YYYYY-oznacza datę orzeczenia)
Sprawa XXXX, YYYYYYYYYYYYYY
<br/> (gdzie XXXX-oznacza sygnaturę, YYYYYYYYYY-oznacza ewentualnie strony postępowania)


Deletions:

Kategoria nazwa

<br/>
wykaz stron portalu (dla|o|na temat) [opis tematu kategorii]
<br/>
Edited on 2008-10-14 17:22:18 by PawelPolakowski

Additions:
wzór strony będącej orzeczeniem dla innych stron
Strony przedstawiające orzeczenia powinny trzymać się następującego schematu:
OrzeczenieXXXYYYYYY (gdzie XXX-oznaczenie skrótem sądu, YYYYYY-oznaczenie sygnatury, np. ETSC16106 dla wyroku ETS C-161/06)


Deletions:
wzór strony będącej kategorią dla innych stron
Strony stanowiące kategorie portalu powinny trzymać się następującego schematu:
CategoryNazwa
Edited on 2008-10-14 17:13:25 by PawelPolakowski

Additions:
kategoria:
Szablony
Oldest known version of this page was edited on 2008-10-14 17:08:49 by PawelPolakowski []
Page view:

Szablon "Orzeczenie"

wzór strony będącej kategorią dla innych stron

Strony stanowiące kategorie portalu powinny trzymać się następującego schematu:

nazwa strony:
CategoryNazwa

treść strony:

====Kategoria //nazwa//====
==wykaz stron portalu (dla|o|na temat) [opis tematu kategorii]==

{{category}}

==Kategoria należy do następujących kategorii nadrzędnych:==
CategoryXXX CategoryYYY


informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0916 sekund