openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: TableMarkupReference
tu byłem: TableMarkupReference
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wikka Table Markup Reference

See also:
 • For an informal introduction to this markup and several examples consult this server's TableMarkup page.
 • Updated versions of this page can be found on the documentation server.

1. Table Markup Scheme


The generic markup for table elements follows this scheme:

|*|(attribute parameters){style parameters}content||

Example:

|=|(i:main_heading){text-size: 120%}This is the main heading||

Understanding the Table Markup Scheme


 1. Opening delimiter
  |*| is any of the delimiters described in the elements table below.
 2. Attributes
  (attribute parameters) is an optional series of parameter:value declarations enclosed in brackets. Valid parameters are described in the attribute table below. Multiple parameter declarations can be separated with a semicolon (;).
 3. Style
  {style parameters} is an optional series of CSS style declarations enclosed in braces. Multiple style declarations can be separated with a semicolon (;).
 4. Content
  content can be any valid content for that element (including text).
 5. Closing delimiter
  || is the standard delimiter.

Note:
Some elements are self closing and do not accept any attributes, style parameters or content. See the notes in the elements table below.

2. Elements


|!|{width: 80%}||
|?|Table Elements||
|=|XHTML Elements|=|Delimiter|=|Notes||
||<table>|||!|||Optional, only useful for adding attributes. Must be first in table markup if used. Should be on a line by itself.||
||<caption>|||?|||||
||<colgroup>|||_|||||
||<col />|||-|||Selfclosing - must not be closed!||
||<thead>|||[|||||
||<tfoot>|||]|||||
||<tbody>|||#|||||
||<tr>||none||Will be opened for each row of table cells.||
||<th>|||=|||||
||<td>||||||||

3. Attributes


|?|Table Attributes||
|[|
|=|Attribute|=|Markup key||
|]|
|=|Attribute|=|Markup key||
|#|
|=|(x:2)Core||
||id||i||
||title||t||
||class||c||
||style||s||
|=|(x:2)i18n||
||xml:lang||l||
||dir||d||
|=|(x:2)Table cells||
||colspan||x||
||rowspan||y||
||scope||o||
||headers||h||
||abbr||a||
||axis||z||
|=|(x:2)Other Table elements||
||span||p||
||summary||u||CategoryWiki
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1899 sekund