openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: TworzenieKategorii
tu byłem: TworzenieKategorii
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Tworzenie kategorii

opis techniki i zasad tworzenia kategorii w serwisie

Serwis zawiera prosty w obsłudze, jednak bardzo efektywny system kategoryzacji artykułów. Dzięki niemu możliwe jest przyporządkowanie wszystkich artykułów do dowolnej liczby kategorii. Uzyskanie prawidłowego porządku wymaga przestrzegania nie tylko odpowiednich reguł technicznych tworzenia kategorii, ale i pewnych konwencji w hierarchii kategorii serwisu.

1. Tworzenie kategorii (kroki, jakie należy w tym celu wykonać)
W celu stworzenia kategorii należy wykonać następujące kroki:
 1. stworzyć link do strony o nazwie "CategoryNazwaKategorii",
 2. kliknąć na powstały link i wpisać w treść żądany tytuł i opis kategorii,
 3. w treści strony-kategorii zawrzeć funkcję wyświetlenia listy wszystkich stron należących do kategorii "CategoryNazwaKategorii" przez wpisanie {{category}},
 4. w wypadku, gdy stworzona kategoria ma być podkategorią w kategorii nadrzędnej - zawrzeć w tekście strony (najlepiej na końcu) sformułowanie "CategoryNazwaKategoriiNadrzędnej".

W celu włączenia danej strony do kategorii "CategoryNazwaKategorii" należy po prostu wpisać (najlepiej w końcowej (dolnej) części strony nazwę kategorii (w podanym przykładzie: "CategoryNazwaKategorii").

2. Konwencje przy tworzeniu porządku kategorii (logika)
Przy tworzeniu kategorii należy przestrzegać następujących reguł:
 1. nazwa kategorii musi w sposób zwięzły określać temat kategorii,
 2. strony będące kategoriami nie zawierają żadnych informacji poza:
  1. samymi kategoriami (nazwa + funkcja {{category}}),
  2. ewentualnie opisem pozycji danej kategorii i uzasadnieniem podziału, jeśli wymaga on wyjaśnienia,
 3. kategorie służą co do zasady tylko do odzwierciedlenia hierarchii tematów, czyli nie należy stosować linków na strony o nazwie CategoryNazwa w tekstach merytorycznych, które nie należą do danej kategorii - w innym wypadku tekst nie należący co do treści do danej kategorii pojawi się tam bez powodu - jeśli konieczne jest wskazanie na stronę danej kategorii (o tytule CategoryNazwa), należy stosować specjalny moduł "nocatlink": {{nocatlink cat="Nazwa" text="CategoryNazwa"}};
 4. nie każda strona musi koniecznie należeć do jakiejś kategorii; tematy poboczne lub podstrony danego artykułu nie powinny być przyporządkowywane kategoriom; w ten sposób w strukturach kategorii pojawią się wyłącznie strony główne artykułów; ilustruje to Rysunek nr 1;
 5. każdy artykuł (jego strona główna) może należeć do wielu kategorii (od 0 do n); w szczególności wskazane jest przyporządkowywanie artykułów do przynajmniej jednej kategorii w każdym z rodzajów hierarchii widocznych w lewej części ekranu: tematy, informacje, adresaci;
 6. nie jest natomiast wskazane włączanie danej podkategorii w więcej niż jednej kategorii głównej (tematy, informacje, adresaci) lub podkategorii (na Rysunku nr 1: niewskazane byłoby zamieszczenie kategorii 1 zarówno w kategorii "adresaci" jak i w kategorii "tematy" lub w jednej z jej podkategorii);


image
Rysunek Nr 1: Struktura kategorii w serwisie openlaw.pl

CategoryPomoc
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0193 sekund