openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: TworzenieSpisuTresci
tu byłem: TworzenieSpisuTresci
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Tworzenie spisu treści

czyli automatyczne generowanie spisu treści w dłuższych artykułach

Wiki openlaw.pl rozszerzony jest w stosunku do oryginalnego WikkaWiki o funkcjonalność automatycznego generowania spisu treści w wypadku, gdy w tekście pojawią się zdefiniowane zgodnie z podanymi poniżej regułami odpowiednie "punkty" i "podpunkty". Funkcjonowanie "na żywo" przedstawia również ta strona, na której zamieszczono odpowiednie punkty, przez co spis treści pojawia się w prawym górnym rogu. Zachęcamy do stosowania opisanej tu funkcjonalności, ponieważ tekst staje się w ten sposób bardziej przejrzysty i czytelny.

W celu umożliwienia automatycznego wygenerowania spisu treści konieczne jest podzielenie artykułu na odpowiednie sekcje przy pomocy następujących znaków:

((numer poziomu)) Treść nagłówka dla sekcji

To wszystko!
Punkty są numerowane automatycznie, spis treści jest również zupełnie automatycznie formatowany i generowany. Kliknięcie na punkty w spisie treści, który pojawia się po kliknięciu na zielone pole w prawym górnym rogu strony, powoduje przejście do danego punktu w artykule.


Uwaga:
  • Spis treści generowany jest dopiero w chwili, kiedy na stronie jest zamieszczonych więcej, niż 3 punkty wg podanego systemu.
  • Przewidziane są tylko trzy poziomy numeracji - stosowanie bardziej szczegółowego podziału jest naszym zdaniem niewskazane. Prosimy dzielić obszerne artykuły na części.
  • Prosimy pamiętać, że w podwójnych nawiasach należy podawać numer poziomu danego nagłówka, nie jego kolejny numer. Ten ostatni nadawany jest automatycznie, co dodatkowo powinno ułatwić redagowanie dłuższych tekstów.
  • Za tekstem każdego punktu sformatowanego zgodnie z opisanymi tu regułami konieczne jest umieszczenie nowej linii (enter) - w innym wypadku system nie rozpoznaje tekstu jako punktu w rozumieniu spisu treści i nie formatuje go odpowiednio ani nie umieszcza w spisie;

Wszelkie uwagi lub informacje o błędach w opisanej powyżej funkcji prosimy zamieszczać w komentarzach poniżej.


Przykład:

A. Pierwszy duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

B. Drugi duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

1. Pierwszy podpunkt do drugiego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

2. Drugi podpunkt do drugiego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

C. Trzeci duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

1. Pierwszy podpunkt do trzeciego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

2. Drugi podpunkt do trzeciego dużego punktu
a. Pierwszy podpunkt do podpunktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

b. Drugi podpunkt do podpunktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

3. Trzeci podpunkt do trzeciego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

D. Ostatni duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.CategoryPomoc
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0140 sekund