openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UZastRej
tu byłem: UZastRej
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2008-11-10 00:18:45 by MarcinKrzymuski

Additions:
UZastRej
Promulgator: Dz.U. z 1996 roku Nr 149, poz. 703
CategoryUstawy CategorySkroty CategoryZastaw


Deletions:
z dnia 6 grudnia 1996, Dz.U. z 1996 roku, Nr 149, poz. 703 z późn. zm.
CategoryUstawy CategorySkroty
Edited on 2008-10-08 22:55:15 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryUstawy CategorySkroty

Deletions:
CategoryUstawyEdited on 2008-01-20 13:14:18 by MarcinKrzymuski

Additions:
z dnia 6 grudnia 1996, Dz.U. z 1996 roku, Nr 149, poz. 703 z późn. zm.
Tekst ujednolicony ustawy:
www.polskieustawy.com
Metryka ustawy:
Data uchwalenia ustawy:6.12.1996
Data ogłoszenia ustawy: 19.12.1996
Data wejścia w życie: 1.1.1998
Literatura dot. ustawy:
CategoryUstawy


Deletions:
CategoryAktyPrawneOldest known version of this page was edited on 2008-01-20 13:11:55 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawówCategoryAktyPrawne
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0321 sekund