openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UchwalaSNIIICZP10005
tu byłem: UchwalaSNIIICZP10005
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Uchwała SN z dnia 19.1.2006 r., III CZP 100/05


dane orzeczenia:
uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 r., sygn. akt: III CZP 100/05

publikacja:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna z 2006 nr 6, poz. 95

teza:
Jeżeli nieruchomość państwowa znajdująca się w samoistnym posiadaniu osoby niebędącej właścicielem została w okresie obowiązywania regulacji wyłączającej nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości państwowych zbyta na rzecz osoby fizycznej, zasiedzenie biegnie od dnia utraty przez nieruchomość statusu przedmiotu własności państwowej; termin zasiedzenia ulega jednak skróceniu o czas, w którym nieruchomość była własnością państwową, lecz nie więcej niż o połowę.

Tekst orzeczenia ze strony Supremus (baza orzeczeń Sądu Najwyższego):
  Attachment Size Date Added
      III CZP 0100_05 publ.pdf   106.03 KB   3/22/2015 5:30 pm
 


CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci CategoryZasiedzenie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0662 sekund