openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UgodaAdministracyjna
tu byłem: UgodaAdministracyjna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Ugoda administracyjna


Ugoda jest pisemnym porozumieniem zawartym między stronami postępowania administracyjnoprawnego, przed organem pierwszej lub drugiej instancji, przed którym toczy się postępowanie administracyjne i zatwierdzonym przez ten organ po skontrolowaniu jego prawidłowości. Element pierwszy ugody wymaga zaistnienia porozumienia, co znacza, że strony postępowania muszą złożyć wzajemnie sobie odpowiadające oświadczenia woli. To z kolei wymaga sprzeczności interesów stron, a więc istnienia sporu pomiędzy stronymi postępowania, zob. też art. 13 § 1 KPA
art. 13 KPA
§ 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna).
§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.
.
Z ugodą administracyjną wiążą się następujące problemy:
  • przesłanki skutecznej ugody administracyjnej,
  • skutki zawarcia ugody administracyjnej.

CategoryLeksykonU CategoryPrawoAdministracyjne CategoryUgoda
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0163 sekund