openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UgodaAdministracyjnaSkutki
tu byłem: UgodaAdministracyjnaSkutki
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Skutki zawarcia ugody administracyjnej


Dla ocenienia skutków zawarcia ugody miarodajny jest przede wszystkim art. 121 KPA
art. 121 KPA
Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.
. Ugoda wywołuje takie same skutki jak decyzja administracyjna, co oznacza, że jest ona w zasadzie równorzędna z decyzją administracyjną. Ugoda stanowi więc np. podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym. Ugoda jest też, jak stwierdzaart. 120 § 1 KPA
art. 120 KPA
§1. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne.
§2. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody.
, wykonalna z chwilą, gdy postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Egzekucja ugody następuje wg. reguł opisanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


CategorySkrypty CategoryUgoda
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0180 sekund