openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: UprawnieniaPrawoksztaltujace
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2012-03-22 10:27:41 by MarcinKrzymuski

Deletions:
Zob. Taris.Edited on 2011-07-11 01:54:00 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zob. Taris.Edited on 2011-07-11 01:52:11 by MarcinKrzymuski

Additions:
- odstąpienie,
Uprawnienia prawokształtujące są jedną z trzech uznanych postaci prawa podmiotowego.


Deletions:
prawa kształtujące
Uprawnienia te są jedną z postaci prawa podmiotowego.
Edited on 2008-09-18 15:02:14 by MarcinKrzymuski

Additions:
Uprawnienia te są jedną z postaci prawa podmiotowego.Edited on 2008-09-18 14:51:29 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryCzescOgolna CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryTeoriaPrawa CategoryLeksykonU

Deletions:
CategoryCzescOgolna CategoryInstytucje PrawaCywilnego CategoryTeoriaPrawa CategoryLeksykonUOldest known version of this page was edited on 2008-09-18 14:51:12 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Uprawnienia prawokształtujące

prawa kształtujące

Są to uprawnienia polegające na tym, że uprawniony może przez swe własne działanie bez udziału drugiej strony doprowadzić do powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego (WolterIgnatowiczStefaniukPC, wyd. 2, str. 135), np. zarzuty, wypowiedzenie, odstąpienie itp.

CategoryCzescOgolna CategoryInstytucje PrawaCywilnego CategoryTeoriaPrawa CategoryLeksykonU
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0202 sekund