openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Uzytkowanie
tu byłem: Uzytkowanie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Użytkowanie

zagadnienia związane z ograniczonym prawem rzeczowym, art. 252 - 284 KC

A. Definicja użytkowania
Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym uprawniającym do używania cudzej rzeczy i pobierania jej pożytków (art. 252 KC
art. 252 KC
Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).
).

B. Przedmiot użytkowania
Zob. PrzedmiotUzytkowania

C. Ustanowienie użytkowania
Zob. UstanowienieUzytkowania

D. Wygaśnięcie użytkowania
Zob. WygasniecieUzytkowania

E. Kazusy dot. użytkowania
Zob. CategoryKazusyUzytkowanie

F. Inne informacje nt. użytkowania
Zob. diagram Freemind: MMUzytkowanie

G. Informacje prawonoporównawcze
W BGB prawem zbliżonym do użytkowania jest Nießbrauch (§§ 1030 - 1089 BGB), w Austrii - Fruchtgenußrecht (§§ 509 ff. ABGB).


CategoryUzytkowanie CategoryLeksykonU
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0265 sekund