openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: VATwEnergetyce
tu byłem: VATwEnergetyce
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Podatek VAT w energetyce

aspekty prawne

A. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy dotyczy ogólnie rzecz biorąc wszystkich przypadków odpłatnej dostawy towarów lub usług (choć wg ustawy przypadki te mają dodatkowe modyfikacje w wypadku importu, eksportu i w obrocie wewnątrzwspólnotowym).
Dostawa energii jest jednym z przypadków dostawy towarów.


B. Nielegalny pobór energii
Wg organów podatkowych nielegalny pobór energii był niekiedy postrzegany jako opłata wynikająca z prawa energetycznego, przez co powinna ona podlegać podatkowi VAT.

Jednak argumentacja ta została uznana przez sądy. NSA stwierdził, iż opłata za nielegalny pobór energii jest odszkodowaniem (w wyniku kradzieży powstaje szkoda). Ponieważ odszkodowania nie podlegają podatkowi VAT, jest tak również w wypadku opłaty za nielegalny pobór energii. Ze względu na niestabilność orzecznictwa sądów (patrz przypadek potwierdzenia odbioru faktury korygującej) może zdarzyć się w przyszłości zmiana orzecznictwa.

Koszty związane z dochodzeniem opłat / odszkodowania z tytułu nielegalnego poboru energii mogą być odliczane od podatku naliczonego niezależnie od tego, jaką koncepcję (organów podatkowych czy sądów) zastosować.

C. Ulga za złe długi
Przesłanki:
- należność wykazana jako przychód należny wg ust. o podatku dochodowym
- wierzytelność jest nieściągalna (trudność: konieczne postanowienie sądu)
- dostawa była wykonywana na rzecz podatnika podatku VAT
- wierzytelności zostały wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny
- w dniu korekty wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT
- wykluczone, gdy w jakikolwiek sposób uregulowano (np. przez potrącenie)
- nie upłynęło więcej niż 5 lat od początku roku, w którym wystawiono fakturę
- wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych a dłużnik w ciągu 28 dni nie uregulował należności
Nie ma możliwości korekty, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania rodzinne lub kapitałowe w rozumieniu ustawy o VAT.

D. Handel CO2
Sprzedaż praw to ogólnie usługa. Dlatego usługami są zarówno sprzedaż praw do emisji jak i jednostek redukcji emisji. Obowiązek podatkowy (VAT) powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za świadczone na terytorium kraju usługi Art. 27 UVAT
art. 27 UVAT
(uchylony).
- nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
W zasadzie jednak wg dyrektywy VAT powinno być inaczej - wraz ze świadczeniem usługi. Polskie prawo implementuje dyrektywę nieściśle.

Transakcja, w wyniku której dokonywana jest zamiana uprawnień do emisji na jednostki redukcji emisji, oznacza w świetle UVAT dwie transakcje:
- nabycie prawa
- sprzedaż prawa
Dla obydwu przypadków należy odpowiednio rozliczyć VAT - zgodnie z siedzibą kontrahenta.

CategoryPrawoEnergetyczne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0520 sekund