openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Wina
tu byłem: Wina
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wina

pojęcie i przesłanki winy w prawie cywilnym

A. Pojęcie winy
Wina w - dominującym obecnie - ujęciu normatywnym oznacza "naganną decyzję człowieka odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu" (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, 7. wyd., nb. 481).

B. Przesłanki winy
Przesłankami winy są wg przeważającego poglądu:
  1. poczytalność i
  2. umyślność łub nieumyślność zachowania.

C. Spory co do pojęcia winy
Orzecznictwo spogląda na winę nieco szerzej. Wg niego wina obejmuje bezprawność zachowania, umyślność lub nieumyślność oraz poczytalność sprawcy (zob. ostatnio UchwalaSNIIICZP6809).

D. Wina anonimowa (bezimienna)
Gdy nie da się zindywidualizować sprawcy szkody, wówczas można odwołać się do koncepcji winy anonimowej (bezimiennej).

CategoryCzynyNiedozwolone CategoryPrzeslankiOdpowiedzialnosciOdszkodowawczej
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0100 sekund