openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: WojciechLisiewicz
tu byłem: WojciechLisiewicz
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2015-09-26 17:48:48 by WojciechLisiewicz

Additions:
test: art. 222 KC
art. 222 KC
§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.


Deletions:
test: § 985 BGBEdited on 2015-09-26 17:19:09 by WojciechLisiewicz

Additions:
test: § 985 BGBEdited on 2015-09-26 17:18:53 by WojciechLisiewicz

No differences.


Edited on 2015-09-25 16:07:30 by WojciechLisiewicz

Deletions:
-
test: Art. 45 PrEnerg
Edited on 2015-09-25 16:07:08 by WojciechLisiewicz

Additions:
test: Art. 45 PrEnergEdited on 2015-09-25 15:59:17 by WojciechLisiewicz

Deletions:
<em class="error">Unknown action "du"</em>Edited on 2015-09-25 15:58:08 by WojciechLisiewicz

Additions:
<em class="error">Unknown action "du"</em>Edited on 2012-12-14 20:23:03 by WojciechLisiewicz

Deletions:
  Attachment Size Date Added
      jasio.mov   6.74 MB   3/22/2015 5:30 pm
 
Edited on 2012-12-14 20:12:28 by WojciechLisiewicz

Additions:
  Attachment Size Date Added
      jasio.mov   6.74 MB   3/22/2015 5:30 pm
 
Edited on 2010-08-20 11:23:01 by WojciechLisiewicz

Additions:
Publikacje
- Podobieństwa i różnice w regulacji działalności ciepłowniczej w Polsce i w Niemczech. Czy ciepłownictwo to monopol naturalny? - w: PUG 7/2007
-

Edited on 2010-01-26 16:51:07 by WojciechLisiewicz

No differences.


Edited on 2010-01-26 16:50:49 by WojciechLisiewicz

Deletions:
  Attachment Size Date Added
      jasio.mov   6.74 MB   3/22/2015 5:30 pm
 
Edited on 2010-01-26 16:44:58 by WojciechLisiewicz

Additions:


Linkownik do innych ważnych lub ciekawych zasobów:


Deletions:

notatnik <i>to do</i>
Linkownik do ważnych lub ciekawych zasobów:
Nowa działalność: ProfFhS
Edited on 2010-01-26 16:41:46 by WojciechLisiewicz

Additions:
notatnik <i>to do</i>

Deletions:
notatnik //to do//Edited on 2010-01-26 16:41:26 by WojciechLisiewicz

Additions:
notatnik //to do//

Deletions:
publikacje
- http://80.237.160.189/taris - tu TarisDoZrobienia
c.d.n.
Edited on 2009-09-24 15:05:22 by WojciechLisiewicz

Additions:
- przewód doktorski (tytuł Dr. iur. Wydziału Prawa EUV) zakończony w 2004 roku; publikacja pracy w roku 2005;

Deletions:
- przewód doktorski (tytuł Dr. iur. Wydziału Prawa EUV) zakończony w 2004 roku; publikacja pracy i prawo do posługiwania się tytułem od roku 2005;Edited on 2009-09-14 12:00:17 by WojciechLisiewicz

Additions:
Linkownik do ważnych lub ciekawych zasobów:


Deletions:
Linkownik do innych miejsc w internecie:
Edited on 2009-09-11 11:41:39 by WojciechLisiewicz

Additions:

Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz

strona z profilem użytkownika
publikacje
c.d.n.
- umowa dzierżawy gruntu rolnego;
- o tematyce technologii informatycznych
- o tematyce prawniczej
- o tematyce ekonomicznej i gospodarczej
Nowa działalność: ProfFhS


Deletions:

Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz

strona zawierająca profil oraz zbiór używanych przeze mnie informacji
1. Tematyka prawnicza:
a) Teksty źródłowe
- serwis informacyjny sejmu
- Beamtenrecht Thüringen: http://80.237.160.189/wikka/wikka.php?wakka=ThueringischesBeamtenrecht
- Thüringer Landesrecht
b) Serwisy informacyjne
- http://www.net4lawyer.com
2. Projekty:
a) tabula iuris = TARIS

b) usprawnianie WIKI
- http://wikkawiki.org/FilesManagementSolution
- http://wikkawiki.org/WikkaMenulets
c) search engines optimization
- http://www.pro-linux.de/work/joomla-suchmaschinen-optimierung/joomla-suchmaschinen-optimierung1.html
- http://www.probloggerworld.de/guter-content-seo/97/
c) reklama w internecie - reguły
- http://www.ittechnology.us/mariusz-gasiewski/
d) nowa działalność: ProfFhS
e) umowa dzierżawy gruntu rolnego;
3. Informacje techniczne:
a) Linux
- konfiguracje PC-tów pod linux-a
- moje zasoby techniczne (notatki o konfigurowaniu software-u, w szczególności open source, oraz hardware-u): wiki
- przydatne w administracji serwerów internetowych: http://mon.itor.us
4. Informacje dla pracowników
- Brutto-Netto-Rechner für Gehalt
Edited on 2009-08-05 18:03:58 by WojciechLisiewicz

Additions:

Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz
Deletions:

Wojciech Lisiewicz

Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz
Oldest known version of this page was edited on 2009-08-05 18:03:36 by WojciechLisiewicz [pierwsza edycja]
Page view:

Wojciech Lisiewicz

strona zawierająca profil oraz zbiór używanych przeze mnie informacji

Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz

  • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą (EUV) - 1 egzamin państwowy w 1998 roku;
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu - dyplom magisterski w 2001 roku;
  • przewód doktorski (tytuł Dr. iur. Wydziału Prawa EUV) zakończony w 2004 roku; publikacja pracy i prawo do posługiwania się tytułem od roku 2005;
  • 2005-2009: dział prawny Stadtwerke Leipzig GmbH (odpowiedzialność za działalność grupy kapitałowej w Polsce i inne projekty międzynarodowe koncernu);
  • 2006/2007: specjalizacja w prawie energetycznym - ciepłownictwo; publikacja w PUG 7/2007;
  • od 1 lipca 2009 r. - profesor zwyczajny państwowej szkoły wyższej w Schmalkalden (Turyngia), profesura prawa gospodarczego;
  • specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności prawa regulacji gospodarki (np. prawo energetyczne) oraz prawa gospodarczego prywatnego (umowy, spółki etc.)Ciekawe moim zdaniem miejsca w serwisie openlaw.pl:


Linkownik do innych miejsc w internecie:

1. Tematyka prawnicza:
a) Teksty źródłowe
- serwis informacyjny sejmu
- Beamtenrecht Thüringen: http://80.237.160.189/wikka/wikka.php?wakka=ThueringischesBeamtenrecht
- Thüringer Landesrecht

b) Serwisy informacyjne
- http://www.net4lawyer.com

2. Projekty:

a) tabula iuris = TARIS
- http://80.237.160.189/taris - tu TarisDoZrobienia

b) usprawnianie WIKI
- http://wikkawiki.org/FilesManagementSolution
- http://wikkawiki.org/WikkaMenulets

c) search engines optimization
- http://www.pro-linux.de/work/joomla-suchmaschinen-optimierung/joomla-suchmaschinen-optimierung1.html
- http://www.probloggerworld.de/guter-content-seo/97/

c) reklama w internecie - reguły
- http://www.ittechnology.us/mariusz-gasiewski/

d) nowa działalność: ProfFhS

e) umowa dzierżawy gruntu rolnego;

3. Informacje techniczne:

a) Linux
- konfiguracje PC-tów pod linux-a
- moje zasoby techniczne (notatki o konfigurowaniu software-u, w szczególności open source, oraz hardware-u): wiki
- przydatne w administracji serwerów internetowych: http://mon.itor.us

4. Informacje dla pracowników
- Brutto-Netto-Rechner für Gehalt

  Attachment Size Date Added
      jasio.mov   6.74 MB   3/22/2015 5:30 pm
 
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0503 sekund