openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: WolakPrzegladPrawnoEkonomiczny2010
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Wolak, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010


A. Zasada dowolności formy złożenia oświadczenia woli a autonomia woli podmiotów prawa cywilnego

autor: Grzegorz Wolak
tytuł: Zasada dowolności formy złożenia oświadczenia woli a autonomia woli podmiotów prawa cywilnego
czasopismo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny
numer: 2
rocznik: 2010
strony: 35-45
cytowane przepisy: art. 60 KC
art. 60 KC
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
, art. 3531 KC
art. 3531 KC
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

streszczenie:
Zob. strona wydawnictwa

B. O elementach postępowania notarialnego oraz aktu notarialnego

autor: Grzegorz Wolak
tytuł: O elementach postępowania notarialnego oraz aktu notarialnego
czasopismo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny
numer: 3
rocznik: 2010
strony: 35-47
cytowane przepisy:
streszczenie:
Zob. strona wydawnictwa

C. Prawo handlowe - odrębna od prawa cywilnego gałąź prawa czy tylko jego wyspecjalizowany dział?

autor: Grzegorz Wolak
tytuł: Prawo handlowe - odrębna od prawa cywilnego gałąź prawa czy tylko jego wyspecjalizowany dział?
czasopismo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny
numer: 4
rocznik: 2010
strony: 35-49
cytowane przepisy:
streszczenie:
Zob. strona wydawnictwa

CategoryLiteraturaPortalu CategoryPCLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0217 sekund