openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: WspieraniePrzedsiebiorczosciPrzezJST
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Instrumenty prawne wspierania przedsiębiorczości przez JST


A. Tworzenie otoczenia dla powstających przedsiębiorstw
Gminy tworzą otoczenie pod względem prawnym, ekonomiczno-finansowe i infrastrukturalnym, dla powstania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

1. Instrumenty prawne

a. działania promocyjno-organizacyjne:
Instrumenty organizacyjno-planistyczne
Programy służące rozwojowi przedsiębiorczości
Strategie, często z udziałem przedsiębiorców.
Plan zagospodarowania przestrzennego

b. Partnerstwo publiczno-prywatne
Zob. możliwości wynikające z UPartnPublPrywat

2. Instrumenty ekonomiczne
Ulgi podatkowe,
wspieranie organizacji gospodarczych działających na terenie gminy poprzez poręczenia, gwarancje i pożyczki

3. Instrumenty infrastrukturalne
tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej,
udostępnianie i sprzedaż mienia komunalnego
uzbrojenie obszarów pod działalność przemysłową.
Promocja poprzez internet, broszury drukowane, organizację szkoleń o dostępnych możliwościach dofinansowania działalności, indywidualna obsługa przy tworzeniu działalności gospodarczej

B. Tworzenie otoczenia dla już funkcjonujących przedsiębiorstw


Literatura:
InglotBrzekSkicaST2017


CategorySamorzadTerytorialny
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0306 sekund