openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: WyrokSNIICK52604
tu byłem: WyrokSNIICK52604
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wyrok SN z 18.3.2005, II CK 526/04


dane orzeczenia: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2005 r., sygn. akt: II CK 526/04

publikacja: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna z 2006 Nr 2, poz. 37

teza:
Polski Związek Działkowców, któremu oddano w nieodpłatne użytkowanie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy, może - zgodnie z art. 121 ust. 1 UPracOgrodyDziałkowe
art. 121 UPracOgrodyDziałkowe
(uchylony).
(ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (jedn. tekst: Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.) - przenieść na osobę fizyczną będącą członkiem Związku uprawnienie do wykonywania użytkowania.
Osoba ta jest posiadaczem zależnym w zakresie prawa przysługującego Związkowi.


Pełna treść wyroku wraz z uzasadnieniem ze strony Supremus Sądu Najwyższego
  Attachment Size Date Added
      II_CK_526-04.pdf   105.33 KB   3/22/2015 5:30 pm
 


CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryPrawoPubliczne CategoryPrawoRzeczowe CategoryPosiadanie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0190 sekund