openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: WzorUmowaDzierzawyGruntu
tu byłem: WzorUmowaDzierzawyGruntu
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
  Generatory Pism
  Mediacja Wzory Pism
  Ciepla Gonciarz U Ks W...
  Umowa Pozyczki
  Wzor Ugoda Pozasadowa
  Wzor Umowa Dzierzawy G...
  Wzor Umowa Pozyczki
  Wzor Wezwanie Do Zaplaty
  Wzor Wniosek Przywroce...
  Wzor Wniosek Wydanie Z...
  Wzory Pelnomocnictw
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wzór: umowa dzierżawy gruntu

umowa dotycząca dzierżawy gruntu rolnego pod uprawę

Umowa zawarta pomiędzy
.... (zwany Wydzierżawiającym)
a
.... (zwany Dzierżawcą)

§ 1. Przedmiot umowy
(1) Na mocy niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania Dzierżawcy w dzierżawę pod uprawę (art. 693 i nast. KC) gruntu rolnego położonego na działkach (XXXX oznaczenie działek wg wyrysu / numerów księgi wieczystej XXXX).

(2) Dzierżawca zobowiązuje się do zagospodarowania dzierżawionego gruntu zgodnie z jego prawnym i umownym przeznaczeniem w ramach prowadzonej przez niego działalności rolniczej (uprawa rolna).

§ 2. Czynsz
(1) Z tytułu dzierżawy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu

(2) Czynsz płatny jest do

§ 6. Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana przez obie strony na koniec roku za rocznym okresem wypowiedzenia.

art. 693
§ 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być zastrzeżony, w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.CategoryWzory CategoryZobowiazaniaUmowneWzory
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0174 sekund