openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: WzorUmowaPozyczki
tu byłem: WzorUmowaPozyczki
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2010-03-12 09:14:55 by FranciszekTrzewik

Additions:
Wzór umowy pożyczki (por. art. 720 KC
art. 720 KC
§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
i nast.) znajduje się poniżej


Deletions:
Wzór umowy pożyczki (por. art. 720 KC
art. 720 KC
§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
i nast.) znajduje się poniżej.
Edited on 2009-05-06 13:44:57 by MarcinKrzymuski [dodałem wskazanie na przepis]

Additions:
Wzór umowy pożyczki (por. art. 720 KC
art. 720 KC
§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
i nast.) znajduje się poniżej.


Deletions:
Wzór umowy pożyczki (por. 720 KC i nast.) znajduje się poniżej.Edited on 2009-05-06 13:44:38 by MarcinKrzymuski [dodałem wskazanie na przepis]

Additions:
Wzór umowy pożyczki (por. 720 KC i nast.) znajduje się poniżej.

Deletions:
Wzór umowy pożyczki znajduje się poniżej.Edited on 2009-05-05 12:16:05 by JacekLubecki

Additions:
Wzór umowy pożyczki znajduje się poniżej.

Deletions:
Wzór umowy pozyczki znajduje się poniżej.Oldest known version of this page was edited on 2009-05-05 12:15:56 by JacekLubecki []
Page view:

Wzór: Umowa pożyczki


Wzór umowy pozyczki znajduje się poniżej.

  Attachment Size Date Added
      umowa_pozyczki.pdf   25.13 KB   3/22/2015 5:30 pm
      umowa_pozyczki.pdf.rtf   25.13 KB   3/22/2015 5:30 pm
 CategoryWzory CategoryWierzyciel
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0276 sekund