openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Zadatek
tu byłem: Zadatek
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zadatek

zadatek wg art. 394 KC

A. Definicja zadatku
Zadatkiem jest określona suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, wyd. 6, nb. 805; Popiołek w: PietrzykowskiKomentarzKC, art. 394 nb. 1).

B. Przesłanki zadatku
Przesłanki konieczne dla przyjęcia, że suma pieniężna dana przy zawarciu umowy jest zadatkiem, opisane zostały bliżej w schemacie.

C. Roszczenia związane z zadatkiem
Roszczenia związane z zadatkiem mogą być następujące:
  1. roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej w podwójnej wysokości zadatku,
  2. roszczenie o zwrot zadatku.


CategoryLeksykonZ CategoryZadatek
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0175 sekund