openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Zadatek
tu byłem: Zadatek
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2012-02-05 03:33:20 by MarcinKrzymuski

Deletions:
A. Zadatek a zaliczka
Czym się różni zadatek od zaliczki?
Edited on 2012-02-05 01:01:23 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zadatkiem jest określona suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, wyd. 6, nb. 805; Popiołek w: PietrzykowskiKomentarzKC, art. 394 nb. 1).
A. Zadatek a zaliczka
Czym się różni zadatek od zaliczki?
B. Przesłanki zadatku
Przesłanki konieczne dla przyjęcia, że suma pieniężna dana przy zawarciu umowy jest zadatkiem, opisane zostały bliżej w schemacie.
C. Roszczenia związane z zadatkiem
Roszczenia związane z zadatkiem mogą być następujące:
  1. roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej w podwójnej wysokości zadatku,
  2. roszczenie o zwrot zadatku.
CategoryLeksykonZ CategoryZadatek


Deletions:
Zadatkiem jest określona suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, wyd. 6 nb. 805; Popiołek w: PietrzykowskiKomentarzKC, art. 394 nb. 1).
A. Schemat
Ustalenie faktu dania zadatku odbywa siÄ wg ustalonego schematu.
B. Literatura dot. zadatku
WrzecionekPrSpolek2007
WrzecionekGlosa2007
CategoryLeksykonZ CategoryInstytucjePrawaCywilnego
Edited on 2008-08-16 23:00:42 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryLeksykonZ CategoryInstytucjePrawaCywilnego

Deletions:
CategoryLeksykon CategoryInstytucjePrawaCywilnegoEdited on 2008-06-12 13:10:26 by MarcinKrzymuski

Additions:
WrzecionekGlosa2007Edited on 2008-06-12 13:09:10 by MarcinKrzymuski

Additions:
WrzecionekPrSpolek2007

Deletions:
WrzecionekPrSpolek2007Edited on 2008-06-12 13:09:02 by MarcinKrzymuski

Additions:
zadatek wg art. 394 KC
A. Definicja zadatku
Zadatkiem jest określona suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, wyd. 6 nb. 805; Popiołek w: PietrzykowskiKomentarzKC, art. 394 nb. 1).
B. Schemat
Ustalenie faktu dania zadatku odbywa siÄ wg ustalonego schematu.
C. Literatura dot. zadatku
WrzecionekPrSpolek2007
CategoryLeksykon CategoryInstytucjePrawaCywilnego


Deletions:
definicja zadatku, art. 394 KC
Zadatkiem jest określona suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, nb. 805; Popiołek w: PietrzykowskiKomentarzKC, art. 394 nb. 1).
SchematZadatek
CategoryLeksykon
Edited on 2008-05-15 13:56:19 by MarcinKrzymuski

Additions:
SchematZadatekEdited on 2008-05-15 13:54:12 by MarcinKrzymuski

Additions:
definicja zadatku, art. 394 KC
Zadatkiem jest określona suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy (RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, nb. 805; Popiołek w: PietrzykowskiKomentarzKC, art. 394 nb. 1).
CategoryLeksykon


Deletions:
rozważania nt. zadatku, art. 394 KC
CategoryZobowiazaniaUmowne CategorySkrypty CategoryStudent CategoryWierzyciel
Oldest known version of this page was edited on 2008-05-15 13:51:38 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Zadatek

rozważania nt. zadatku, art. 394 KCCategoryZobowiazaniaUmowne CategorySkrypty CategoryStudent CategoryWierzyciel
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0215 sekund