openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZakazDyskryminacjiArt12TWE
tu byłem: ZakazDyskryminacjiArt12TWE
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zakaz dyskryminacji wg art. 18 TFUE (dawny art. 12 TWE
art. 12 TWE
W zakresie zastosowania niniejszego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.
Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, może przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji.
)

komentarz do art. 12 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej

art. 12 TWE
W zakresie zastosowania niniejszego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.
Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, może przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji.


A. Informacje ogólne
Od dnia 1 grudnia 2009 r. obowiązuje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE (Dz.Urz. UE z 2008 nr C 115, str. 47 i nast.). Jego tekst jest dostępny (w formacie PDF) na stronie Unii Europejskiej.
Od 1 grudnia 2009 obowiązuje art. 18 TFUE, który jest odpowiednikiem dawnego art. 12 TWE
art. 12 TWE
W zakresie zastosowania niniejszego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.
Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, może przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji.
.

B. Postanowienia szczególne


C. Przesłanki stosowania zakazu z art. 12 TWE
art. 12 TWE
W zakresie zastosowania niniejszego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.
Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, może przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji.
1. Zakres stosowania Traktatu


2. Dyskryminacja


3. Usprawiedliwienie dyskryminacji

CategoryPrawoEuropejskie CategoryKomentarze
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0454 sekund