openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: ZarzadzanieRegulacjamiCieplownictwo
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zarządzanie regulacjami w ciepłownictwie

tematyka prawna ciepłownictwa jako regulowanej działalności gospodarczej

A. Podstawy prawne

B. Możliwości wynikające z obowiązującej regulacji

C. Przesłanki sprawnego zarządzania regulacjami w ciepłownictwie
Zasady, jakimi powinno kierować się przedsiębiorstwo ciepłownicze przy kształtowaniu swej działalności w zakresie regulowanym prawnie - w szczególności przy tworzeniu taryfy dla ciepła to przedmiot odrębnego artykułu.

D. Zasady działania w przypadku odrzucenia wniosku o zatwierdzenie / zmianę taryfy
W wypadku odrzucenia wniosku przedsiębiorstwa - czy to o zatwierdzenie nowej taryf czy też o zmianę taryfy obowiązującej w związku ze zmianą okoliczności - przedsiębiorstwo nie jest bezbronne. Należy jednak wiedzieć, iż ochrona prawna wobec decyzji URE jest przynajmniej w oparciu o tradycyjne ścieżki odwoławcze niedoskonała. Dlatego też sukces w postępowaniu odwoławczym może zostać odniesiony wyłącznie wtedy, gdy postępowanie to zostanie starannie przygotowane. Ponadto konieczne jest często zastosowanie metod i środków odwoławczych niestosowanych wcześniej.

Szczegóły na ten temat zostały przedstawione w dziale o procedurach prawnych w energetyce.CategoryCieplownictwo
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0172 sekund