openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZasadyCytowania
tu byłem: ZasadyCytowania
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zasady cytowania

reguły dotyczące cytowania publikacji prawniczych na łamach portalu openlaw.pl

W artykułach zamieszczanych na łamach portalu openlaw.pl należy precyzyjnie cytować literaturę, w oparciu o którą powstają zamieszczane tu treści. Ponieważ precyzyjne cytowanie jest warunkiem powstania wiarygodnego fachowego tekstu, cytowanie musi być na tyle dokładne, aby źródło, do którego się odwołujemy, mogło zostać zidentyfikowane i odnalezione bez trudu. Z drugiej strony cytowanie literatury nie powinno zbytnio utrudniać i spowalniać redagowania tekstu - w końcu chodzi tu o zamieszczenie precyzyjnej informacji w formie elektronicznej, a nie o napisanie książki. Dlatego też w ramach portalu openlaw.pl proponujemy następujący sposób cytowania literatury (dotyczy literatury każdego rodzaju):

  • na stronach openlaw.pl cytat zaznaczany jest w nawiasach mniej więcej tak: (por.: AutorTytul, str. 123)
  • podany powyżej AutorTytul to nie tylko krótki zapis opisu cytowanego źródła, ale i nazwa wiki, czyli link do strony portalu
  • strona portalu o nazwie AutorTytul zawiera pełne dane źródła, które jest cytowane powyżej; w tym miejscu centralnie umieścić można wszystkie informacje niezbędne do zidentyfikowania źródła (niezależnie od tego, czy jest to pozycja książkowa czy też artykuł w czasopiśmie prawniczym); ponadto na takiej stronie danego źródła (np. stronie książki XY) można zamieszczać recenzje (lub linki do nich), informacje o kolejnych wydaniach, przepisy, których dotyczą itp.

Dzięki temu cytowanie źródła ujętego już w bazie jest bardzo proste i szybkie (przez podanie linku jak wyżej, czyli por.: AutorTytul, str. 123). Jedynie przy cytowaniu po raz pierwszy konieczne jest stworzenie odpowiedniej strony źródła. W skrócie wygląda to tak:

image

Reguły te oznaczają w wypadku poszczególnych źródeł następujące reguły:

A. Pozycje książkowe (podręczniki, monografie itp.)
Cytowanie na stronach portalu podręczników, monografii i innych pozycji książkowych odbywa się według schematu:

[por.] NazwiskoautoraTytulWSkrocie, str. X, [ewentualnie nb. Y]

gdzie NazwiskoautoraTytulWSkrocie jest jednocześnie nazwą strony, na której umieszczone są szczegółowe dane źródła, a "nb." numerem bocznym.

PRZYKŁAD: (por. RadwanskiCzescOgolna, nb. 123)

B. Komentarze i zbiory artykułów (wielu autorów)
W wypadku pozycji książkowych z wieloma autorami lub zbiorową redakcją, w szczególności komentarzy (ale nie tylko) cytowanie odbywa się w następujący sposób:

[por.] Nazwisko, w: NazwiskoAutoraLubRedaktoraTytulWSkrocie, str. X / numer przepisu [ewentualnie nb. Y / uwaga nr Z]

gdzie NazwiskoAutoraLubRedaktoraTytulWSkrocie jest jednocześnie nazwą strony / linkiem do strony ze szczegółowymi danymi źródła.

PRZYKŁAD: (por. Kidyba, w: KidybaKomentarzKSH, art. 222, uwaga 2)

C. Artykuły w czasopismach prawniczych, glosy itp.
Przy cytowaniu artykułów publikowanych w czasopismach prawniczych wraz z glosami konieczne jest uwzględnienie specyfiki publikacji w periodykach. Oznacza to, iż cytat musi mieć następujący kształt:

[por.] NazwiskoNazwaCzasopismaRocznik, str. X

gdzie NazwiskoNazwaCzasopismaRocznik jest nazwą strony (linkiem do strony) ze szczególnymi danymi źródła. W wypadku, gdy dany autor opublikował w danym roku więcej artykułów w danym periodyku, wszystkie tytuły mogą być ujęte na tej samej stronie.

PRZYKŁAD: (por. WrzecionekGlosa2007, str. 50)

W celu uproszczenia i ujednolicenia cytowania czasopism na portalu proponujemy stosowanie następujących skrótów:
  • Przegląd Orzecznictwa Gospodarczego Glosa - Glosa
  • Monitor Prawniczy - MP
  • Przegląd Prawa Handlowego - PPH
  • Prawo Spółek (wydawnictwa Infor) - PS
  • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego - PUG

D. Orzecznictwo
Wyroki, postanowienia i inne orzeczenia cytuje się wg następującej zasady:
- Rodzaj Orzeczenia,
- Określenie Sądu,
- Data Wydania Orzeczenia,
- Sygnatura Akt,
- Miejsce publikacji,
- Strona Cytowana (jeżeli orzeczenie ukazało się w periodyku).
Przykład:
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2.7.2006 r., sygn. akt: II CKN 67/05, niepubl. (Lex nr 14965)
albo
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2.7.2006 r., sygn. akt: II CKN 67/05, Prokuratura i Prawo 2/2007, str. 54.

W chwili obecnej portal openlaw.pl nie oferuje jeszcze zbioru orzecznictwa, stąd też cytowanie odbywa się wyłącznie przez podanie danych zewnętrznych orzeczenia. Wraz z uruchomieniem bazy orzeczeń cytowanie możliwe będzie w sposób uproszczony w oparciu o linki do orzeczeń portalu.

E. Cytowanie materiałów elektronicznych
Materiały elektroniczne cytujemy podając: Imię Nazwisko, Tytuł materiału, odnośnik, data ostatniego sprawdzenia
czyli np.:
A. Wanniecki, Wspólnota mieszkaniowa, http://www.wspolnota.pl/artykuly/wanniecki/wspolnota.html∞, ost. spr. 10.5.2007 r.

F. Szczegółowe dane źródła - strona informująca o źródle
Każde z opisanych powyżej źródeł (drukowanych) posiada z założenia odpowiednią stronę informacyjną w portalu, która ma za zadanie gromadzić pełne dane o danej publikacji, w szczególności takie jak:
- imię i nazwisko autora lub autorów,
- pełny tytuł,
- rok i numer wydania,
- ewentualnie wydawnictwo (pozycje książkowe),
- strony, na których zamieszczono publikację (w wypadku artykułów, glos czy artyułów w dziełach zbiorowych),

G. Przepisy w aktach prawnych
Cytowanie przepisów w odpowiedni sposób umożliwia wykorzystanie dodatkowych funkcji serwisu. Jak osiągnąć ten efekt opisane zostało na stronie ze skrótami aktów prawnych.


Zobacz też: OgolneZasadyCytowania

Kategorie, do których należy strona:
CategoryPomoc CategoryUzytkownik
 
 komentarze [ukryj komentarze/edytor]
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0415 sekund