openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Zasiedzenie
tu byłem: Zasiedzenie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zasiedzenie

definicja pojęcia prawa rzeczowego

Zasiedzenie jest formą translatywnego a jednocześnie pochodnego nabycia prawa rzeczowego z mocy ustawy (ex lege) na skutek upływu określonego czasu. Przesłanki zasiedzenia są odmienne dla zasiedzenia nieruchomości i inne dla zasiedzenia rzeczy ruchomej.
Poprzez zasiedzenie można nabyć wyłącznie następujące prawa:
 • własność (art. 172 KC
  art. 172 KC
  § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
  § 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
  i art. 174 KC
  art. 174 KC
  Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.
  ),
 • użytkowanie wieczyste (art. 172 KC
  art. 172 KC
  § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
  § 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
  analog.),
 • służebność gruntową (art. 292 KC
  art. 292 KC
  Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.
  w zw. z art. 352 KC
  art. 352 KC
  § 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.
  § 2. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.
  ) i
 • służebność przesyłu (art. 3054 KC
  art. 3054 KC
  Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.
  w zw. z art. 292 KC
  art. 292 KC
  Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.
  i art. 352 KC
  art. 352 KC
  § 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.
  § 2. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.
  ).

CategoryZasiedzenie CategoryLeksykonZ CategoryInstytucjePrawaCywilnego
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.6303 sekund